terug                                                                                                            track 07.02

 

Luister, lees en spreek uit.
                         

1.  En wat doen jullie 's middags, na de pauze?
2. s Middags hebben we eerst Nedertands of muziek en daarna aardrijkskunde of gym.
3. Aan het eind van de dag hebben we  soms geschiedenis.
4. Krijgen jullie veel huiswerk?
5. Valt weI mee ." lk doe een uur huiswerk per dag."
6. Wat hebben jullie in de [essen?
7. Oeff ... wat een vragen!!! We hebben pennen, schriften,
8. Iinialen, boeken, puntenslijpers, gummen...

 

 

......  ......    klik hier voor de volgende oefening