Weer een woord: zin 17- 04

plaat.17.jpg

Luister en schuif de zin in de juiste volgorde op de lijn erboven.