Weer een woord: les 1. zin 12

plaat.02.jpg

Luister en schuif de zin in de juiste volgorde op de lijn erboven.