terug

De veldmuis en de stadsmuis. 4
 deel 4, let op!


keek  = kijken

zag = zien

zaten  = zitten

openvloog = een deur die heel snel ver open gaat

kwam  = komen

"Kijk eerst maar eens wat voor lekkere dingen hier allemaal zijn."  
 
Juffrouw Veldmuis keek omhoog en zag een tafel vol heerlijk eten.
 
“0, zoveel lekkers heb ik nog nooit bij elkaar gezien," zei ze.  
 
"Ga maar gauw zitten, dan zal ik je eens wat heel lekkers laten proeven," zei juffrouw Stadsmuis. 
Een paar minuten later zaten de twee muizendametjes gezellig aan een tafeltje onder de grote tafel.
 
Ze wilden net een chocolaatje pakken, toen de deur openvloog en er een heel grote kat binnen kwam.  
Juffrouw Stadsmuis en juffrouw Veldmuis renden zo hard ze konden het hol van juffrouw Stadsmuis in. 


nu eerst deze oefening