UITSPRAAK.les.09-01

Luister en typ dan het woord in het vak eronder. Als je het (écht) niet weet, kies dan de HINT-knop. (onderaan de pagina) Maar hoe meer hints je nodig hebt, hoe lager je score natuurlijk. Als je alle woorden hebt ingetypt klik je op 'controleer.'
Let op! Geen hoofdletters gebruiken!