UITSPRAAK.les.07-01

Luister en typ dan het woord in het vak eronder. Als je het (écht) niet weet, kies dan de HINT-knop. Maar hoe meer hints je nodig hebt, hoe lager je score natuurlijk. Als je alle woorden hebt ingetypt klik je op 'controleer.'