The passive

Schrijf de lijdende vorm op van het werkwoord tussen haakjes. Alleen de present simple of de past simple wordt gebruikt. Kijk dus goed in welke tijd de zin moet.