be: am | is | are?

Maak de zinnen af met am, is of are.