De community Engels is opgericht om de communicatie en de samenwerking tussen vakdocenten te stimuleren. Iedereen die in Nederland betrokken is bij het vak Engels wordt uitgenodigd zich aan te melden en deel te nemen.

De community dient als platform voor verschillende activiteiten:

  • Communicatie tussen vakdocenten.
  • Het uitwisselen en beschikbaar stellen van lesmateriaal.
  • Het beoordelen van webpagina's op bruikbaarheid voor het Engelse taal-onderwijs.

Mailing-list

Hoe werkt de mailinglist?
De meeste communityleden staan op de mailinglist. E-mail kun je in één keer naar al die leden sturen. Uitleg Taalportfolio

Onderwijsnieuws

 

 

 

Wil je je inschrijven voor de Community en iedere maand de nieuwsbrief ontvangen, dan kun je je hier aanmelden. Je krijgt dan ook toegang tot de de onderdelen achter het wachtwoord, waaronder de lesmateriaalpagina's.

Nieuwsbrief

Als Communitylid ontvang je iedere maand de e-mail nieuwsbrief. Meer

Nieuwe inloggegevens

Er zijn sinds september 2005 nieuwe inloggegevens nodig voor de site. Meer

Je groeit in het onderwijs

In de imagocampagne 'Je groeit in het onderwijs' van het ministerie van OCW volgt een documentaireteam een schooljaar lang vijf echte leerlingen en hun leraren. Met elke maand nieuwe spots op TV en internet.
www.werkeninhetonderwijs.nl

Lesmateriaal insturen

Lesmateriaal kan nu ook direct in de nieuwe database geplaatst worden. Meer

Handig Gereedschap

www.digischool.nl/handig Kennisnet en De Digitale School bieden handige instrumenten om digitaal lesmateriaal temaken, waarmee u Kennisnet en Internet kunt gebruiken in uw lespraktijk. Communityleden krijgen een wachtwoord. Bent u geen lid, meld u dan eerst aan.

 

Nationale prijsvraag: gespreksvaardigheid in de vreemdetalenles.

Gespreksvaardigheid in de vreemdetalenles is het onderwerp van een grote nationale prijsvraag. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op www.werkplaatstalen.nl. En doet u mee, dan maakt u kans op een van de vele geldprijzen. De bekroonde inzendingen worden bovendien gebundeld en gepubliceerd.

Zoeken

Met behulp van Davindi kan gezocht worden naar informatie op internet. De sites die gevonden worden, zijn allemaal beoordeeld door collega-docenten Engels en staan in een aparte database.

Als je wilt zoeken, vul een trefwoord in en klik daarna op DAVINDI!.


Als je wilt bladeren door de indeling van het vak Engels, klik dan op de link hieronder. 

Bladeren

Als je zelf een interessante link wilt doorgeven, klik dan op de link hieronder.

Nieuwe link doorgeven

Als je alleen binnen de community-site wilt zoeken, vul dan hieronder een trefwoord in.


Poll

Geef even je mening over deze stelling door een keus te maken en op Vote te klikken.

ICT-problemen
Wat levert de grootste problemen bij het inzetten van ICT in de les?
Er zijn te weinig computers
Er is te weinig zinvolle software aanwezig
Ik heb het te druk met de 'gewone' stof
Technische problemen met computers, netwerk en/of internet
Een andere reden
Stand

Ledenlijst

Wie er lid zijn kun je zien als je inlogt op http://mijn.digischool.nl op de nieuwe ledenlijst  
De oude ledenlijst wordt niet mee bijgewerkt sinds juni 2005, maar je kunt hem hier nog wel bekijken, met dezelfde inloggegevens.

Uw ervaring met nieuwe lesmethoden is waardevol!

Laat je stem horen en help docenten die voor een nieuwe methodekeuze staan. Meer dan 1.000 collega's gingen je reeds voor!

Ga naar http://www.openboek.nl/keuzegids/vakken.php?enquete=1

Toetswijzer

is de portaalsite op Kennisnet, waarin alle informatie over toetsing, examinering en evaluatie is opgenomen. Deze site bevat ook een aantal dossiers, waarin deskundigen op het gebied van toetsing en examinering dieper ingaan op een specifiek onderwerp.
De laatst toegevoegde dossiers

 News

Today's International News headlines.
Gebruik rechtermuisknop om artikel te openen.

Een studiedag voor volgend schooljaar?

Een suggestie: gratis ICT workshops voor docenten.
• Op uw eigen school.
• Verzorgd door docenten uit de praktijk.
• Keuze uit 4 programma’s.
• Kijk op www.digischool.nl/trainingen en meldt u aan.
• Aangeboden door Kennisnet/Digischool

Online woordenboek

Brontaal Doeltaal
  
Vertalingen door Majstro Aplikaĵoj

Nuttige Organisaties

Levende Talen Engels: Het Engels deel van de website van de Vereniging van Leraren Levende Talen.
English Department Virtual School(European Schoolnet)
: a group of teachers and educators working on ways to develop and integrate the use of ICT in TEFL on all levels.
CPS Talencentrum: het Talen-deel van de website van het CPS, met links, lesideeën  ICT-lesvoorbeelden, cursusaanbod.
APS-Talen: APS-Talengroep heeft opnieuw een interessant aanbod van nacholingactiviteiten samengesteld voor het nieuwe schooljaar (2005-2006). De agenda met deze nascholingsactiviteiten vindt u op de APS website.
Op deze website kunt u tevens de nieuwe aanbodbrochure downloaden of aanvragen.
British Council: Homepage van de Nederlandse afdeling van de British Council.
SLO: vakontwikkelingen, ondersteuning en advisering.
NaB-MVT: Expertisecentrum Vreemde Talen Onderwijs
Werkplaats Talen: Werkplaats Talen is een platform waar een brede maatschappelijke discussie gevoerd en gevoed wordt over wat er met de moderne vreemde talen in Nederland moet gebeuren.
Vedocep: netwerk van docenten Engels aan de Pabo

Communities

Er zijn bijna 50 communities voor PO, VO, en speciale deelonderwerpen in het onderwijs.
Overzicht van alle Kennisnet-communities

 

 

Methoden-lijst

Open Boek heeft een lijst gemakt over de leverbaarheid van de nieuwe methoden Engels. Hij is te openen of te downloaden via de link Methodes in het linkervenster.

 

Melden van actualiteiten

Congressen, conferenties, symposia, studiedagen en netwerkbijeenkomsten: ze worden vermeld op de agenda. Mail de gegevens, en ik voeg ze toe.

Talendocenten pionieren met ICT

Op 25 en 26 november 2005 heeft het Expertisecentrum ICT en Moderne Vreemde Talen van het NaB-MVT een werkconferentie georganiseerd. Daaraan werkten mee docenten uit Nederland en België die pionieren met ict.  

Op de conferentie vertelden zij:

  • met welke ICT-toepassing ze werken

  • welk probleem deze toepassing kan helpen oplossen

  • wat de meerwaarde ervan is voor het leren van talen en

  • waar een docent aan moet denken als die de toepassing wil overnemen. 

Het resultaat is een bruikbaar overzicht van (de ervaringen met) verschillende toepassingen op ICT-gebied. Hier kunt de publicatie inzien en afdrukken. Een papieren versie (beperkte oplage) kunt u bestellen via mailto:[email protected]

Stepnet

Bij Stepnet staan (praktische) opdrachten met gebruik van ICT voor de Tweede Fase

Community Manager

Koos Boekensteijn

E-mail

Als je wilt reageren, of materiaal opsturen: 

aan: [email protected]

Leden kunnen lesmateriaal ook zelf in de database plaatsen via: http:/leermiddel.digischool.nl