resultaten register

tegenstellingen 2

schrijf de tegenstelling op)

Luister. Typ het ontbrekende woord ( het is een tegenstelling en je hoort een tik ) in het tekstvak.