resultaten register

tegenstellingen 15b


Dezelfde oefening, maar nu zonder woordenlijst.
"Goedemiddag meneer, mag ik u iets vragen? Kunt u mij vertellen waar het Johannessteegje is?
"Jazeker, dat is vlakbij. U bent er niet vandaan."
"Is het moeilijk te vinden of is het ? lemand vertelde mij dat het de vierde straat links is. Is dat juist?"
'Nee, dat is . U moet niet naar links maar naar . Dan is het niet ver meer.
Vroeger kwam ik vaak in die buurt, maar kom ik er bijna nooit.
Vroeger waren het allemaal smalle straatjes, maar sommige straten zijn nu geworden.
Het was er altijd schoon, maar nu zijn de straten .
De buurt was heel prettig, maar tegenwoordig is het om daar te lopen.
'Ja, ja, dus ik moet de vierde straat rechts nemen.' 'Nee, niet de vierde rechts, maar de vierde .
'Maar net zei u iets anders.' "Zei ik net niet ?
Nou, het is ook allemaal zo lang geleden. Ik weet het ook niet precies meer.'