terug

   

Pak een stuk papier en een pen ( potlood ). Ga voor dit scherm zitten en luister naar nummer 1. Schrijf de zin in het engels op en vertaal hem daarna in het Nederlands.

dictee stone  01

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Controleer op fouten met je Stones boekje.