actions
 

 
   
 

de teksten zijn ingelezen door Emily Byrne

Wat is TPR?

TPR ( total physical response)  is een didactiek waarbij de leerling opdrachten die hij  ( meestal zonder spreken ) moet uitvoeren.

De docent zegt  bijvoorbeeld: "Take your pencil."en dan moet de leerling zijn potlood pakken.  Uit het feit dat die leerling daadwerkelijk zijn potlood pakt blijktdat hij  de opdracht van de docent heeft begrepen.  Doorgaans begint men met hele simpele opdrachten als "Get up'of "Sit down"  maar na verloop van tijd moet de leerling ook "Take your book from your bag, show it to Jimmy and put it after that on the windowsil."  kunnen uitvoeren.

De digitale oefeningen hier zijn verwerkingsoefeningen nadat de oefeningen fysiek inde klas gedaan zijn.

Meer TPR:  http://www.hennyjellema.nl/engels/voorbladtpr.htm