Lente. 5

Lees de tekst en als je de naam van een dier of een plant leest klik je op het plaatje dat daarbij hoort. Je moet de plaatjes zo kiezen dat ze in de volgorde van de tekst komen te staan. Als je de tekst uit hebt en alle plaatjes zijn aangeklikt, klik je op 'nakijken'. Niet eerder, dat heeft geen zin. Dan zul je altijd een negatieve feedback krijgen. Je kunt op de hint knop klikken, maar dan gaat je score wel omlaag.

De Eerstelingen 2

De dorre bladeren van de winter worden omhoog getild door de hyacinten, narcissen,
die uit de grond opschieten en krokusjes en tulpen boren er met spitse pieken doorheen.
Als je voorzichtig de half vergane bladeren weg harkt help je de bloemen ook nog.
Dat is in de tuin.
In het bos doen andere bloemsoorten net zoiets.
Sommige beuren met vereende krachten dikke plekken bladeren omhoog, zo dat de voorjaarswind er onder kan komen.,
om ze op te drogen en weg te vegen
anderen boren met scherpe punten er door heen, bijten er wellicht in en ontplooien dan hun balderen en bloemen.
Tot de eerste groep behoren de
leverbloempjes, de winter akonieten en de bosanemonen, tot de tweede de helmbloemen en de aronskelk.
Ook zijn er die het op beide manieren proberen,
zoals de vogelmelk.
De leverbloempjes akonieten en anemoontjes leggen dat zeer listig aan. Ze komen gebukt uit de grond. de hoofdjes,
het bloempje met de beschuttende blaadjes eromheen, neergebogen, zodat die de bladerlast niet onmiddellijk te dragen krijgen.
Eerst als de vrijheid gewonnen is, strekken zij zich uit, richten zich op en openen de mooie bloempjes, hemelsblauw, goudgeel of spierwit.
De akonieten komen het eerst te voorschijn, tegelijk met de sneeuwklokjes.
Het is in het laatst van maart wanneer de anemoontjes goed beginnen te bloeien.
De gele sleutelbloemen bloeien dan ook nog. De bosbodem is prachtig bont gekleurd met het teer roze van de klaverzuring tegen de achtergrond
van het dichte mostapijt met grillige vormen van grijze korstmossen.