Hier staan vier introducties voor kwissen voor aardrijkskunde. Je moet op een plaatje klikken om naar een kwis te gaan.

 

 

werelderfgoedkwissen
 

 
 


kwis 2:  Midden Amerika en Caribische Eilanden.

 

Casas Grandes bereikte haar hoogtepunt in de 14de en 15de eeuw, in de handel (aardewerk) en de culturele contacten tussen de Pueblo cultuur in het zuidwesten van de Verenigde Staten en NoordMexico en de beschavingen van Midden-Amerika. AI voor de komst van de Spanjaarden was de beschaving in Casas Grandes verloren gegaan. De huizen met ronde hoeken in Paquime zijn van leem gebouwd dat met de hand werd aangesmeerd. Voor de watervoorziening in dit woestijnachtig gebied had men een reservoir gebouwd dat bevoorraad werd uit een nabij gelegen warmwaterbron.

 
 

In het hart van de jungle in het Tikal nationaal park ligt, in een heuvelachtige omgeving met weelderige begroeiing, een van de belangrijkste overblijfselen van de Maya beschaving. Dit ceremoniele centrum werd bewoond vanaf de 6de eeuw v.chr. tot de lOde eeuw na Chr. Het omvat prachtige tempe Is, paleizen en pleinen, toegankelijk midde Is trappen. Restanten van woonhuizen liggen verspreid over het omliggende platteland. Op het hoogtepunt woonden er misschien wel 90.000 mensen. Door natuurgeweld is er een einde gekomen aan deze stad.

 
 

Door de ligging van dit erfgoed in Centraal Amerika, hebben fauna en flora uit Noord en Zuid-Amerika de kans gekregen te mengen, waardoor er veel nieuwe soorten zijn ontstaan. Het gebied, dat baat heef! van de hechte samenwerking tussen Costa Rica en Panama, bestaat grotendeels uit tropische regenwouden en wordt bewoond door vier verschillende indianenstammen die o.a. wonen in Tayni, Telire en Ujarras. In 1940 waren er nog 6000 indianen over in dit gebied; niet inheemse ziekten en conflicten met de Spaanse veroveraars waren hiervan de oorzaken.

 
 

Deze stad (ook een eiland voor de kust van Venezuela draagt deze naam) vormde een bruggenhoofd in de verovering van Zuid Amerika door de Spanjaarden. Ze werd vroeg in de 16de eeuw gesticht ter ere van de Heilige Trinity (= drie-eenheid). De 18de en 19de eeuwse gebouwen, zoals het Brunet paleis en het Cantero paleis, werden gebouwd in de voorspoedige tijden van de suikerhandel. Ter bescherming van de monumenten is autoverkeer in de binnenstad verboden.Bij 'Ingenios' zijn de overblijfselen van de 18de eeuwse suikerplantages te bewonderen.