Þkaartlezen 3.

Meerkeuze vragen.

Kies het juiste antwoord op iedere vraag. Als je fout kiest mag je niet naar de volgende vraag gaan. Iedere vraag eerst goed oplossen.
plattegrond4a.jpg