Het Orgel

 


Het orgel is één van de oudste instrumenten, dat ook tegenwoordig nog wordt bespeeld. In al z'n vormen bestaat het uit pijpen, hefbomen of toetsen en een luchtaanvoer. Zijn oorsprong gaat terug naar de eenvoudige pansfluit.
Het orgel bestaat uit zeer veel pijpen (elke pijp is eigenlijk een fluit), van verschillende grootte, die ieder één toon kunnen produceren. Mechanische balgen zorgen ervoor dat lucht door de pijpen wordt geperst.
Een elektrische generator zorgt voor wind in de balg door middel van een ventilator. Met registerknoppen selecteert de speler een reeks pijpen. Als een toets of een pedaal wordt ingedrukt, gaat de lucht naar de gewenste pijpen.
De kunst van het orgelbouwen, die door de oude Grieken en Romeinen werd ontwikkeld, werd doorgegeven aan de volkeren van het Midden-Oosten. Sinds de middeleeuwen bleef deze bijna exclusief tot Europa beperkt, en werd pas later tot de V.S uitgebreid.
De belangrijkste stadia in de ontwikkeling van het moderne orgel, spreiden zich uit over zo'n 2000 jaar en omvatten de invoering van de toetsen, het toevoegen van registers en de mechanisatie van de werking.
De nieuwste ontwikkeling is het gebruik van elektriciteit om het mechanisme aan te drijven.

Meer informatie over het pijporgel: www.muziekindex.nl/p/frame/pijporgel.html
Informatie over electronische orgels en keyboards kun je vinden op: www.muziekindex.nl/p/frame/keyboard_orgel.html 


Het Orgel

FAMILIE: Blaasinstrumenten, het orgel wordt ook wel ingedeeld bij de toetsinstrumenten.
NAAM BESPELER: Organist (e)
TOONOMVANG: Van 6 tot 10 oktaven, afhankelijk van de grootte van de pijpen.
MATERIAAL: Hout, metaal en plastic.
GROOTTE: Variabel.
AFKOMST: Het eerste orgel, was een soort waterorgel. Het werd uitgevonden omstreeks 250 B.C. en gebruikte een hydrolisch mechanisme om d.m.v. waterkracht, lucht door de pijpen te duwen. Meer informatie over het waterorgel kun je vinden op: www.urgent.rug.ac.be/swentelomania/ancient/frames.html (ga naar orgel)

Het eerste orgel dat werkte d.m.v. samengeperste lucht, werd gemaakt in Byzantium (het huidige Istanbul in Turkije), omstreeks de 2e eeuw na Chr.
CLASSIFICATIE: Hij behoort tot de groep aërofonen (dit zijn instrumenten die geluid produceren door een luchtzuil in trilling te brengen).