Membranofonen/ slaginstrumenten (1)  

| indeling orkest | indeling instrumenten | blaasinstrumenten | snaarinstrumentenslaginstrumenten (2) |


Membranofonen zijn instrumenten waarbij de klank wordt voortgebracht door de trilling van een gespannen vel.
"Membraan" betekent vel en "foné" betekent klank.
De belangrijkste groep instrumenten waar een vel de klankbron is, zijn de trommen.

Deze instrumenten behoren, naar alle waarschijnlijkheid, ook tot de oudste van alle instrumenten.
In de kunst zijn bewijzen gevonden, waaruit blijkt, dat trommen minstens 4000 jaar geleden reeds bestonden in Mesopotamië en Egypte, doch het aan bederf onderhevige materiaal, waarvan trommen worden vervaardigd, heeft er toe geleid, dat er maar weinig exemplaren uit de Oudheid zijn overgebleven.
Trommen waren vroeger belangrijk voor het geven van signalen bij veldslagen en zijn tevens populair voor het begeleiden van zang en dans.
Sedert de 18e eeuw zijn trommen ook in Westerse orkesten opgenomen.
Tegenwoordig zijn trommen over de gehele wereld populair en ze worden gemaakt in zeer verschillende stijlen en vormen. Ook allerlei materialen worden gebruikt: hout, metaal, aardewerk en kunststof. Er zijn éénvellige trommen en dubbelvellige trommen.
Een aantal veel voorkomende trommen zijn:


Trommen worden bespeeld met de handen, vingers of stokken.

Meer informatie over deze slaginstrumenten vind je in de Wikipedia encyclopedie.