De Glasharmonica


De Armonica ( later glasharmonica genoemd ) is een wrijfinstrument. Een gewreven idiofoon.
Een voorbeeld van de glasharmonica is te vinden in het Nationaal Museum in Praag. De oorsprong van de glasharmonica is te vinden bij Benjamin Franklin ( 706-1790), een staatsman ,drukker, uitgever, natuurkundige en uitvinder uit Amerika.
Na het gebruik van 'muzikale glazen' ontwikkelde hij in het jaar 1761 een gestemd instrument bestaande uit 24 glazen kommen, dat hij de naam 'Armonica' gaf. Door kommen van verschillende grootte te gebruiken werden verschillende toonhoogten van gelijke klankkleur verkregen.
Het instrument werkt alsvolgt: glazen kommen van verschillende grootte pasten over een bak met water, zodat de randen van de kommen net het water raakten. Een trapper draaide de kommen rond en hield de randen nat voor het bespelen. Het instrument werd bespeeld door de vingers tegen de mechanisch ronddraaiende kommen te houden.

De Glasharmonica