Inleiding Middeleeuwen Renaissance Barok Klassiek Romantiek XXste eeuw  

 
Algemeen
Vormen en genres

Instrumenten

Stijlkenmerken
Oefenen
Quiz

 

Oefenen

Welk instrument is nieuw in de 19e eeuw?

In welk opzicht worden in de 19e eeuw bestaande instrumenten verder ontwikkeld?

In welk opzicht verschilt het symfonieorkest uit de Romantiek van het symfonieorkest uit de Klassieke periode?

Wat betekent 'het werken met klankkleurverschillen is een wezenlijke component van de romantische compositietechniek'?

Wat betekent virtuositeit?

Noem de kenmerken van de typische romantische melodievoering?

Hoe komt het dat romantische muziek voortdurend lijkt te moduleren?

Wat zijn kenmerkende modulaties in de Romantiek?

Wat is een orkestlied?

Wat is het verschil tussen een coupletlied en een doorgecomponeerd lied?

Noem twee verschillen tussen opera en operette?

Wat is het verschil tussen het muziekdrama van Wagner en de opera?

Wat is bel-canto?

Wat zijn coloraturen?

Muzikale vormen van het Classisisme zoals de symfonie en het soloconcert blijven in de Romantiek bestaan. In welke opzichten is er toch sprake van verandering en vernieuwing?

Geef een omschrijving van programmamuziek.

Wat is nationale muziek?

Noem de titels, die aan typisch romantische pianomuziek worden gegeven? (Geef bij de titels een korte typering)

Meer dan voorheen wil de kunstenaar van de 19e eeuw ontsnappen aan de werkelijkheid van alledag. Op welke manieren gebeurt dat?

Waarom is juist in de 19e eeuw naast de muziek voor concertzalen en operahuizen veel muziek geschreven voor huiskamer en salon van de burgerij?

In de late 19e eeuw is in toenemende mate sprake van een tegenstelling tussen Romantiek en Realisme. Leg uit.