Inleiding Middeleeuwen Renaissance Barok Klassiek Romantiek XXste eeuw  

 
Algemeen
Meerstemmigheid
Franco-Vlaamse school
Venetiaans school
Geestelijke muziek
Wereldlijke muziek
Instrumenten
Stijlkenmerken
Oefenen
Quiz

 

Oefenen

Wat wil zeggen: "stemmen en instrumenten zijn uitwisselbaar"?
Wat is een open kwint aan het eind van een muziek­werk?
Wat verandert er aan de kerktoonsoorten, waardoor de muziek in majeur en/of mineur lijkt te staan?
Door welke technieken wordt meerstemmigheid in de Renaissance bepaald.
Wat is imitatie?
Wat is een cantus firmus techniek?
Wat verstaan we onder een motet in de renaissance?
Wat verstaan we onder een chanson?
Wat verstaan we onder een madrigaal?
Waarin zit het verschil tussen een mis uit de Middeleeuwen en een mis uit de Renaissance?
Noem twee dansen uit de Renaissance?
Op welke manier is er sprake van geļmproviseerde muziek?
Leg uit waarom de wereldlijke muziek belangrijker wordt.
Veel werken uit de Middeleeuwen zijn van anonieme componisten i.t.t. tot werken uit de Renaissance.  Hoe zou dit komen?
Wat betekent het woord Renaissance?
Kenmerkend voor de muziek is de afwisseling van polyfonie en homofonie. Wat betekent dat?
Noem de jaartallen die bij deze stijlperiode horen (voor de muziek).