Inleiding Middeleeuwen Renaissance Barok Klassiek Romantiek XXste eeuw  

 

-Middeleeuwen-

 
Algemeen
Gregoriaans
Meerstemmigheid
Wereldlijke muziek
Instrumenten
Stijlkenmerken
Oefenen
Quiz
 

 

Vragen en opdrachten

Aan de hand van de onderstaande vragen kun je jezelf testen of je voldoende kennis over deze tijdsperiode hebt.

Wie bespelen in de Middeleeuwen muziekinstrumenten? 

Wat is de functie geweest van kloosters en kathedraalscholen? 

Waarom is het logisch dat beroepsmusici vooral in dienst waren van kerken? 

Noem de standen van de driestandenmaatschappij. 

Noem enkele belangrijke instrumenten uit de Middeleeuwen. 

Wat is vrij ritme? 

Waardoor wordt het ritme in de middeleeuwse muziek bepaald? 

Wat is het verschil tussen syllabische en melismatische zang? 

Wat is een bourdonbegeleiding?

Wat is een parallel organum? 

Wat is een zwevend organum? 

Wat is een melismatisch organum? 

Wat is een duplum? 

Wat is een triplum? 

Wat verstaan we onder het Gregoriaans? 

Noem enkele kenmerken van het Gregoriaans? 

Noem de namen van drie vaste gezangen van de mis. 

Wat is responsoriaal gezang? 

Wat is antifonaal gezang? 

Noem drie verschillen tussen volks- en kunstliederen. 

Door wie werden kunstliederen uitgevoerd? 

Noem een belangrijke dans uit de Middeleeuwen? 

Wat verstaan we onder een cantus firmus? 

Hoe heten dus de tegenstemmen in een middeleeuws motet?

Wat verstaan we onder liturgische muziek?