Inleiding Middeleeuwen Renaissance Barok Klassiek Romantiek XXste eeuw Test je kennis!

-Inleiding-

 

Inleiding

De muziekgeschiedenis laten we beginnen tijdens de Middeleeuwen.

Natuurlijk is er overal ter wereld ook voor het jaar 800 sprake van een grote  verscheidenheid aan muzikale ontwikkelingen, we laten deze voor wat ze zijn en beginnen onze muziekgeschiedenis in de negende eeuw.

Zoals bij literatuur en beeldende kunst wordt ook de muziekgeschiedenis ingedeeld in stijlperiodes.

Voor iedere stijlperiode gelden een aantal specifieke kenmerken, waardoor het in principe mogelijk is te bepalen tot welke periode een bepaald muziekwerk gerekend moet worden.

Maar laat het duidelijk zijn, dat stijlperiodes elkaar niet van het ene op het andere moment opvolgen, het gaat altijd om een geleidelijke overgang.

Ook is het begin en einde van een stijlperiode niet overal tegelijkertijd: de Middeleeuwen duren in Noord-Europa langer dan in ItaliŽ, waar de Renaissance al in de 14de eeuw inzet. Terwijl in het begin van de twintigste eeuw diverse zeer modern klinkende muziekstijlen te beluisteren zijn, maken componisten nog tientallen jaren muziek in de stijl van de Romantiek (negentiende eeuw).

Er zijn altijd muziekwerken die kenmerken hebben uit meerdere periodes of die zo apart  zijn dat nauwelijks de periode is vast te stellen.

Voor het bepalen van de periode letten we op:

  • de bezetting: stemmen, instrumenten en ensembles/orkesten
  • de uitvoeringspraktijk, waarbij aspecten van maat, ritme, tempo, melodie, samenklank, dynamiek, eenstemmigheid, meerstemmigheid van belang zijn

     

Stijlperiodes

Middeleeuwen 400 - 1400/1500
Renaissance 1400/1500 - 1600
Barok 1600 - 1750
Classicisme (Weense Klassieken) 1750 - 1820
Romantiek 1820 - 1900
XXste Eeuw met o.a. impressionisme, expressionisme, neo-classicisme en avant-garde. Ook is een pagina met jazzlinks opgenomen.

Bronnen: lesmateriaal Lorenz Himmelreich, Muzikale stijlgeschiedenis (Wouter Steffelaar), Geschiedenis van de Westerse muziek (Grout), Atlas van de muziek (Sesam), materiaal van Internet.