Inleiding Middeleeuwen Renaissance Barok Klassiek Romantiek XXste eeuw  

 
Algemeen
Vormen en genres
Stijlkenmerken
Oefenen
Quiz

 

Oefenen 

Hoe geeft een Barok-kunstenaar uiting aan gevoelens en emoties?

Wat wil zeggen: "er ontstaat een echte instrumentale muziek"?

Hoe is een Barok-ensemble samengesteld?

Kenmerkende Barok-instrumenten zijn:

Wat is voortspinningsmelodiek?

Leg uit wat een sequens is.

Noem twee kenmerken van 'toonduur'

Waarom mogen/ moeten musici, die muziek uit de Barok spelen, veel improviseren?

Wat is basso continuo?

Waarom heet basso continuo ook becijferde bas?

Noem de instrumenten van het basso continuo.

Wat is terassendynamiek of echodynamiek?

Hoe noem je de muziekvorm, waarbij veel tekst wordt voorgedragen op relatief weinig tonen.

Wat is het verschil tussen een recitativo secco en een recitativo accompagnato?

Wat is een aria?

Wat is een chaconne of passacaglia?

Hoe noem je een reeks van gestileerde dansen?

Hoe heet een snelle en een langzame dans uit de barok?

Wat is een ouverture?

Uit welke barokke muziekvorm is de latere symfonie ontstaan?

Wat is het verschil en de overeenkomst tussen opera en oratorium?

Wat zijn de verschillen tussen cantate en oratorium?

Leg uit waarom de termen duosonate en triosonate verwarrend werken.

Wat is kenmerkend voor de fuga?

Wat is het verschil tussen een concerto grosso en een soloconcert?

Wat is het concertino en het tutti in een concerto grosso?

Wat bedoelen we met affecten?

Geef een verklaring voor het feit, dat de eerste grote opera's juist in de barokperiode zijn ontstaan.

Waarom wordt in de Barok veel kerkmuziek ongeschikt voor de viering van de liturgie?