Kennisnet.nl Digischool.nl Vakcommunities VO

VO Maatschappijleer

Zelf toetsen samenstellen met de toetsenbank

Hoe werkt de online toetsenbank?

Via de online toetsenbank kun je snel toetsen maken zonder extra software.
Om toetsen te kunnen maken moet de toetsenbank eerst gevuld worden met vragen en opgaven.
Iedereen die er gebruik van kan maken kan ook vragen of opgaven toevoegen.
Zowel toetsen maken als vragen toevoegen gaat via een aantal keuzes.

Als je naar toetsenbank.digischool.nl gaat zie je bij "Onderwerpen" meteen de volgende items:
- Zelf een vraag of opgave toevoegen.
- Zelf een bron toevoegen aan een vraag.
- Zelf een toets samenstellen.
Door dubbelklikken zie rechts de inhoud van de vraag (dus de procedure).
Door de vragen te gebruiken voor een toets (selecteren -> gebruiken -> aanmaken) kan ook meteen bekeken worden hoe de toetsenbank werkt, want meestal staan er (op de openingspagina) nog geen andere toetsvragen of opgaven.

De keuzemogelijkheden:
In grote lijnen werken de keuzemogelijkheden van de toetsenbank hetzelfde als de leermiddelendatabase (LMDB). Je moet tevoren een aantal keuzes maken om de gewenste onderwerpen met de vragen te zien of om zelf vragen toe te kunnen voegen.

De toetsenbank openen:
Als je toetsenbank.digischool.nl kiest moet je eerst inloggen met je account van mijn.digischool.
Je wordt daar automatisch naartoe geleid.
Dan verschijnt de toetsenbank zelf.
Als je lid bent van meerdere communities kun je kiezen voor een van die communities. 

Zelf een vraag of een opgave toevoegen:
Als je eerst een nieuwe keuze wilt maken:- Welke community (indien nodig)?
- Welk niveau?
- Welk thema?
- Niet methodegebonden of welke methode?
- Welk vraagtype?
- Welk onderwerp of een nieuw onderwerp opgeven.
Als je een nieuw onderwerp wil opgeven:
- Kies onderaan voor "Bewerken".
- Vul rechts een nieuw onderwerp in.
- Klik op onderwerp toevoegen.
Als je een nieuwe vraag aan dit onderwerp toevoegen:
- Klik op het toegevoegde onderwerp.
- Rechts verschijnt een aantal invulvelden onder "Nieuwe vraag".
- Tik de vraag in (of kopieer de vraag) achter "Vraag:".
- Klik op "Bladeren" als er een bron (plaatje) moet worden toegevoegd.
- Tik het antwoord in (of kopieer het antwoord) achter "Antwoord:".
- Klik op "Bladeren" als ook hier een bron (plaatje) moet worden toegevoegd.
- Vul het aantal vragen per opgave in achter "Aantal:" als de opgave bestaan uit meer vragen.
- Klik op "Toevoegen".
Klaar!

Zelf een bron toevoegen aan een vraag:
En bron moet altijd tegelijk met de vraag worden ingevoerd.
Wat zijn bronnen?
- alles wat niet in "platte tekst" kan.
- zoals foto's, tekeningen, schema's, formules,
  overzichten, fragmenten uit artikelen etc.
- moeten eerst worden omgezet in afbeeldingen.
Hoe kun je deze bronnen zelf omzetten in afbeeldingen:
- Zorg dat de afbeelding, het tekstfragment of de formule op je scherm zichtbaar is.
- Klik op Alt + Print Screen.
- Kies een bewerkingsprogramma, zoals Fotoshop of Paint.
- Kopieer de screendump en snij het gedeelte dat je nodig hebt uit.
- Sla het op in jpg of gif-formaat.
- Zorg dat de afbeelding nooit groter is dan een pagina.
Hoe haal je binnen de toetsenbank bronnen op?
- Kies binnen een nieuwe vraag bij Vraag Bron (of Antwoord Bron) voor "Bladeren".
- Kies de bron via de bestandnaam van je computer.
Waar komen bronnen automatisch te staan bij de vragen of antwoorden?
- De bron staat altijd boven de vraag of boven het antwoord.
- Bij elke vraag (en elk antwoord) kan een bron tegelijk worden geplaatst.

Zelf een toets samenstellen:
Door eerst de vragen te selecteren:
- Welke community (indien nodig)?
- Welk niveau?
- Welk thema?
- Niet methodegebonden of welke methode?
- Welk vraagtype?
- Als er vragen zijn verschijnen er een of meer onderwerpen.
- Dubbelklik op een onderwerp of kies een onderwerp en klik op "Vraag zien".
- Vink boven de vraag "Kies deze vraag" aan of vink bij meerdere vragen onderaan "Kies al deze vragen" aan.
- Klik op "De geselecteerde vragen gebruiken".
- Herhaal dit tot je vindt dat je genoeg vragen hebt (het aantal vragen wordt bijgehouden).
- Vergeet niet bij een nieuw onderwerp opnieuw te klikken op "De geselecteerde vragen gebruiken".
Hoe de toets zelf aanmaken?
- Kies nadat de vragen zijn geselecteerd voor "Toets aanmaken".
- Rechts verschijnen: "Vragenlijst aflopend, oplopend, Antwoordlijst aflopend, oplopend"
- Kies voor "Vragenlijst aflopend" en er verschijnt een nieuw scherm met de vragen.
- De vragenlijst oplopend is de omgekeerde versie (laatste gekozen vraag bovenaan).
- Zoals je zult zien zijn de vragen al automatisch genummerd.
- Die nummers komen overeen met de nummers van de antwoordlijst die apart kan worden geprint..
- Binnen dit scherm kun je eventueel veranderingen aanbrengen (zoals de naam van de toets).
- Ook kunnen binnen dit scherm de geselecteerde vragen eventueel bewerkt worden.
- De toets kan nu rechtstreeks worden geprint (of via "Alles selecteren" worden gekopieerd).
- Als de toets is aangemaakt kan er altijd tegelijk een linker (aflopend) en rechter (oplopend) toets worden geprint.Vragen over de toetsenbank
Plaat hier je vraag of opmerking over de toetsenbank? Er wordt dan zo snel mogelijk antwoord gegeven en indien nodig naar een oplossing gezocht.

Mijn naam is *
Mijn emailadres is *
Mijn vraag of opmerking *

*) Verplicht veld

De verwerking en het gebruik van persoonsgegevens zullen conform de bepalingen genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden behandeld.
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons | Privacy | Contact