Nieuw lesmateriaal 4 vmbo van Anita Willemsen

Dit lesmateriaal is oorspronkelijk samengesteld voor gebruik bij Thema's voor VMBO van Essener en laat leerlingen zelfstandig opdrachten uitvoeren met gebruik van de computer en internet. Het gaat om 4 lessen, waarvan er twee ook gebruikt kunnen worden bij andere methoden bij het domein "Macht en zeggenschap". Het gaat om de volgende lessen:

1a.Tv-spotjes van politieke partijen (bij Thema's Essener)
1b.Tv-spotjes van politieke partijen (bij andere methoden)
2. Foto's maken (bij Thema's Essener)
3a.Zelf een partij oprichten (bij Thema's Essener)
3b.Zelf een partij oprichten (bij andere methoden)
4. World Wide Web (bij Thema's Essener)

Deze lessen zijn voor leden te downloaden op de leermiddelendatabase

Terug