Per Expresse 19: Crisis in Afrika

In grote delen van Afrika dreigt opnieuw hongersnood. Miljoenen mensen dreigen van honger om te komen. Door de voortwoekerende AIDS-epidemie dreigt bovendien de sociale structuur verwoest te worden. Wanbestuur en droogte dragen er toe bij dat tal van landen in Afrika in crisis verkeren. 
De 19e editie van Per Expresse is onder de titel ‘Crisis in Afrika’ geheel aan deze problematiek gewijd. Per Expresse is een serie lesbrieven over actuele ontwikkelingen in het wereldnieuws. De lesbrieven zijn gekoppeld aan een educatieve website. Beide bieden leerlingen van 10-15 jaar achtergronden bij het nieuws en geven leerkrachten aanwijzingen hoe het nieuws in de klas te behandelen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming in het voortgezet onderwijs.

De lesbrief bestaat uit acht werkbladen: de geringe aandacht in de media voor de dreigende hongersnood, de oorzaken van de crisis, Afrika-acties in de media, het Wereldvoedselprogramma, noodhulp of structurele hulp en de rol van TPG in de bestrijding van de honger.

De handleiding geeft achtergrondinformatie over de dreigende ramp, didactische aanwijzingen, lessuggesties voor basis- en voortgezet onderwijs bij de werkbladen en de aansluiting bij kerndoelen. 

De educatieve website geeft onder meer informatie over de negen meest bedreigde landen, Afrika in de media, het voedselprobleem, veel beeldmateriaal en aanvullende lessuggesties voor leerlingen èn leerkrachten. Verder is er een uitgebreide pagina met koppelingen. 

De lesbrief en handleiding zijn gratis binnen te halen vanaf http://www.cmo.nl of in papieren vorm voor € 3,50 te bestellen bij: 
Centrum voor Mondiaal Onderwijs 
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen Telefoon 024-3615697
cmo@nsm.kun.nl

Terug