Java must be enabled to use the Crossword Weaver Live brand of on-screen interactive crossword puzzle solving applet.
 
MOGELIJKE ANTWOORDEN

Acculturatie, beeldvorming, cultuur, deviant, intergenerationeel, intragenerationeel, markteconomie, marktmechanisme, mobiliteit, planeconomie, positie, relativisme, secularisering, staat, stratificatie, subjectiviteit, systeembenadering, universalisme, verzorgingsstaat, waarden.
 

Crossword Weaver Live™ - Copyright 2004 Variety Games, Inc. www.CrosswordWeaver.com