Java must be enabled to use the Crossword Weaver Live brand of on-screen interactive crossword puzzle solving applet.
 
WORD BANK:

Actiegroep, barrierebenadering, belangenorganisatie, beleid, collectief, democratie, democratisering, emancipatie, gezag, globalisering, grondrecht, grondwet, identiteit, ideologie, individualisering, indoctrinatie, lobby, marktdenken, politiek, sociaal.
 

Crossword Weaver Live™ - Copyright 2004 Variety Games, Inc. www.CrosswordWeaver.com