Boeken, brochures en tijdschrift, mede gebruikt als bron voor de informatie op deze pagina's. Cijferpuzzel

Achtergrondinformatie

Ruimte voor leren. G. de Boer (redactie).
Te bestellen bij: CPS Amersfoort. Tel. 033 - 453 43 43.
 E-mail: [email protected]

Congresbundel van de conferentie over hoogbegaafde leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs (1999). De bundel geeft een goed beeld van de zorg voor hoogbegaafden zoals die op het moment in het (basis-) en voortgezet onderwijs gegeven wordt. Het artikel over de Olympiades is met name voor leerlingen interessant. Voor docenten veel praktijkvoorbeelden van scholen die reeds langer ervaring hebben met het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen.

Slim begeleiden. G. de Boer (redactie).
Te bestellen bij: CPS Amersfoort. Tel. 033 - 453 43 43.
 E-mail: [email protected]

Congresbundel van de conferentie over hoogbegaafde leerlingen in de klas (2001). Bestemd voor basis- en voortgezet onderwijs. In de bundel aandacht voor de behoefte van hoogbegaafde leerlingen aan gerichte en deskundige begeleiding. Het komt duidelijk naar voren hoe ingewikkeld dit is en hoeveel tijd het van de scholen vraagt. Creatieve oplossingen en onverwachte mogelijkheden komen ook aan bod. Voor leerlingen is de bijdrage van de stichting 'Vierkant voor Wiskunde' zeer de moeite waard. Deze stichting geeft jongeren de mogelijkheid om creatief met wiskunde om te gaan door middel van clubs, puzzelmarkten, zomerkampen, doeboeken en wisselschriften. Kijk eens op de website: www.vierkantvoorwiskunde.nl

Hoogbegaafde kinderen thuis en op school. F. Mönks en I. Ypenburg.
Te bestellen bij Centrum voor Begaafdheidsonderzoek, Nijmegen. Tel. 024 - 361 61 46.
 E-mail: [email protected]

Deze duidelijke brochure is geschikt voor docenten en ouders maar zeker ook voor leerlingen zelf. Veel antwoorden op vragen die docenten en ouders zich stellen in hun omgang met hoogbegaafde kinderen en adolescenten.

Onderwijs aan begaafde leerlingen in het VO, Compacten en Verrijken. M.Pluymakers en P. Span.
Uitgever: Kluwer. Te koop in de boekhandel.

Dit boek is een vraagbaak voor VO scholen die zich willen verdiepen in het aanpassen van de leerstof en de begeleiding voor hoogbegaafden. Veel aandacht voor de methode 'compacten en verrijken'. Het boek bevat instrumenten om de beginsituatie van de school in kaart te brengen en om de methode C&V in te voeren. Men kan met behulp van het boek een interne cursus opzetten voor eigen docenten of losse onderdelen uit het boek toepassen.

Hoogbegaafden in de samenleving. F. Mönks en P. Span (redactie).
Uitgever: Dekker & van de Vegt. Te koop in de boekhandel.

Samenvatting van het eerste Nederlandse symposium over hoogbegaafdheid (1985). In deze bundel uitgebreide achtergrondinformatie over algemene en specifieke aspecten van hoogbegaafdheid. In de eerste plaats geschikt voor begeleiders en ouders die diep in het onderwerp willen duiken.

Help een hoogbegaafd kind. Stichting Plato.
Te bestellen bij de stichting. Tel. 0174 - 294 710.
 E-mail: [email protected]

Er zijn tot nu toe 7 brochures: 'voor ouders', 'consultatiebureau/schoolarts', 'de peuterspeelzaal', 'op de basisschool', 'artikelen', 'de praktijk' en 'de zorgsector'. De deeltjes zijn in de eerste plaats bestemd voor ouders, docenten en begeleiders. In het deel 'de praktijk' staan ook ervaringen van leerlingen zelf.

(Hoog)begaafde leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. B. Boels, G. de Boer E. Cuijpers.
Te bestellen bij: CPS Amersfoort. Tel. 033 - 453 43 43.
 E-mail: [email protected]

In deze informatiebrochure een korte inleiding over hoogbegaafdheid en begeleiding in het voortgezet onderwijs. Tevens uitleg over het Landelijk Informatiepunt Hoogbegaafdheid Voortgezet Onderwijs. De brochure is in eerste instantie bestemd voor scholen die hun hoogbegaafde leerlingen adequate zorg willen bieden. De genoemde internetsites zijn zeker ook interessant voor leerlingen en andere betrokkenen. De brochure bevat een uitgebreide databank.Hierin staan gegevens van personen en instanties (landelijk en per provincie) die zich bezighouden met hoogbegaafdheid. Nieuwe aanmeldingen voor de databank zijn welkom.

Voortgezet Onderwijs informatiepakket. Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen.
Te bestellen bij de vereniging. Tel. O900 - 202 202 1.
 E-mail: [email protected]

Het uitgebreide pakket bevat o.a. een groot aantal actuele artikelen over hoogbegaafdheid in het voortgezet onderwijs. Bestemd voor docenten, begeleiders en ouders.

Tijdschrift

Talent. Tijdschrift over hoogbegaafdheid en toptalent.
Uitgever: Lemma. Tel. 030 - 254 56 52.
 E-mail: [email protected]

Het tijdschrift verschijnt 8 keer per jaar. De artikelen hebben zowel een wetenschappelijke als praktische invalshoek. Voor iedereen die belangstelling heeft voor hoogbegaafdheid.

Speciale informatie

Help, mijn dochter is hoogbegaafd. M. Boulanger, W. Peters en L. Hoogeveen.
Uitgever: Lemma. Te koop in de boekhandel.

De moeder van Nanette beschrijft de eerste 19 jaar uit het leven van haar hoogbegaafde dochter. Je zult als leerling je eigen ervaringen misschien herkennen in die van Nanette. De (on)mogelijkheden van de begeleiding in het voortgezet onderwijs komen duidelijk naar voren. Ook heel geschikt voor docenten en ouders.

De wereld van Sophie. J. Gaarder.
Uitgever: Houtekiet/Fontein. Te koop in de boekhandel.

In dit zeer originele boek krijg je een beeld van de wereld van de eerste Griekse filosofen tot en met de denkers van onze tijd. Het verhaal is spannend en de vragen die erin gesteld worden geven te denken. Er is een werkboek bij dat je thuis maar ook op school kunt gebruiken. Geef de titel eens door aan je docenten!

Geschiedenis van de filosofie. H. J. Störig.
Uitgever: Het Spectrum. Te koop in de boekhandel.

Wil je je verder verdiepen in de grote denkers en denkrichtingen van de filosofie? Dan is dit boek een prima uitgangspunt.

Intelligentie. Weten en meten. W. Resing en P. Drenth.
Uitgever: Nieuwezijds. Te koop in de boekhandel.

Wat is intelligentie? Hoe dacht men vroeger over intelligentie en hoe nu? Kun je intelligentie meten? Wat voor soorten intelligentie zijn er? In dit boek vind je de antwoorden op deze en andere vragen.Voor iedereen die meer wil weten over een belangrijk aspect waarop hoogbegaafden vaak beoordeeld worden: hun 'academische' intelligentie.

Emotionele intelligentie. D. Goleman.
Uitgever: Olympus/Contact. Te koop in de boekhandel.

Een tegenhanger van het vorige boek. Volgens de auteur is emotionele intelligentie (je sociaal opstellen, het onderdrukken van impulsief gedrag, motivatie enz). veel belangrijker dan 'academische' intelligentie. Lees het boek en oordeel zelf.

Volgende pagina : Materialen en ideeën