pijlgroot.gif (1044 bytes)     Sector techniek

Er zijn de volgende afdelingen: (zie de tabel voor meer informatie)
bouwtechniek, elekrotechniek, grafische techniek,  installatietechniek, metaaltechniek, 
scheepvaart, transport & logistiek, voertuigentechniek.

Er zijn drie intrasectorale programma's:  metalelektro, instalelektro, bouw-breed

bouw.gif (3515 bytes) Bouwtechniek timmeren, metselen, schilderen, houtbewerken (meubelmaken), stofferen, stukadoren, werken in de wegenbouw.
elektro.gif (4850 bytes) Elektrotechniek omgaan met elektriciteit, elektrische en elektronische
apparatuur zoals huishoudelijke apparaten, televisie, radio, telefoonapparatuur, computers.
graf.gif (3042 bytes) Grafische techniek voor boeken, kranten, tijdschriften, folders, kaartjes drukwerk voorbereiden (zetten, opmaken), drukken, vouwen, boekbinden
instal.gif (2862 bytes) Installatietechniek aanleggen en onderhouden van gas-, water-, verwarmings en koelinstallaties.
metaal.gif (3104 bytes) Metaaltechniek. werken met metaal en machines waarmee metaal kan
worden bewerkt zoals een draaibank, een boor- en een snijmachine
scheep.gif (2880 bytes) Scheepvaart werken aan boord van een schip in de visserij, de binnenvaart (rivieren en kanalen), de koopvaardij
transp.gif (3923 bytes) Transport en logistiek in een bedrijf in het magazijn werken en voor de voorraad zorgen, op een expeditie-afdeling met de computer werken en zorgen dat goederen vervoerd worden naar klanten
voert.gif (3017 bytes) Voertuigentechniek onderhouden en repareren van motoren, voertuigen (fiets bromfiets, auto, bus) en landbouwmachines.

pijl.gif (891 bytes)    Intrasectorale programma's

Vanaf 2002 is het mogelijk om in klas 3 voor een intrasectoraal programma te kiezen. Zo'n programma is breder dan een afdeling. De intrasectorale programma's zijn samengesteld uit de afdelingen binnen één sector.

De sector techniek heeft de volgende intrasectorale programma's:

metalelektro

Hierin zitten onderdelen uit de afdeling elektrotechniek en rnetaaltechniek. Uit de elektrotechniek komen de onderdelen: elektrische installaties in de woningbouw, elektronica, computergestuurd tekenen en autornatiseren met computers. Uit de metaaltechniek komt het maken van werkstukjes van metaal en kunststof. De computer gebruik je om te zien hoe je de werkstukjes moet maken.

Bouw-breed

Hierin zitten alle onderdelen van de bouw. Zoals timmeren, meubelmaken, metselen, schilderen, stukadoren, reclame- en decoratieve technieken, de infrastructuur (het werken in de grond-, water- en wegenbouw). De computer speelt ook hier een grote rol.

pijl.gif (891 bytes)    Instalelektro

Hierin zitten onderdelen uit de afdeling elektrotechniek en installatietechniek. Uit de elektrotechniek komen de onderdelen: elektrische installaties in de woningbouw, elektronica, computergestuurd tekenen en automatiseren met computers. Uit de afdeling installatietechniek krijg je iets van water-, sanitair- en verwarmingstechniek. Ook leer je iets van de infrastructuur (het werken in de grond-, weg- en waterbouw).