pijlgroot.gif (1044 bytes)      De gemengde leerweg

Deze leerweg lijkt veel op de theoretische leerweg. Het verschil zit in het beroepsgerichte vak, dat je naast de acht algemeen vormende vakken krijgt. Deze vakken kies je aan het eind van de tweede klas.  Je kunt kiezen uit wiskunde, natuur- en scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, biologie, maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, Frans, Duits, kunstvakken en een beroepsgericht vak.

Aan het eind van de derde klas kies je hieruit zes of zeven examenvakken. Je bent verplicht het kerndeel en het verrijkingsdeel te doen van de algemeen vormende vakken. Deze zijn even moeilijk als in de theoretische leerweg. Van het beroepsgerichte vak doe je alleen het kerndeel. Het is een keuze aan jou om hiervan ook het verrijkingsdeel te doen. Je moet waarschijnlijk wel eerst een keuze maken uit een afdeling.

Verplicht in elke sector Nederlands Engels
     
Sector Verplicht Verplicht
Techniek wiskunde natuurkunde / scheikunde 1
Zorg en welzijn biologie maatschappijleer of aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde
Economie economie wiskunde of een moderne vreemde taal
Landbouw wiskunde biologie of natuurkunde / scheikunde 1