pijlgroot.gif (1044 bytes)      Kaderberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg kies je als je de beroepsgerichte vakken aantrekkelijk vindt, omdat je weet dat je toch verder wilt op het Middelbaar Beroepsonderwijs. Daar zijn de beroepsgerichte vakken zeer belangrijk. Je leert daar immers voor een beroep. De vier algemene vakken zijn ongeveer even moeilijk als in de theoretische leerweg. Je hoeft van deze vakken alleen het kerndeel te doen. Je mag kiezen of je ook nog het verrijkingsdeel erbij doet. Maar van de beroepsgerichte vakken doe je het kerndeel en verrijkingsdeel. Aan het eind van de tweede klas moet je een afdeling kiezen. Ook moet je je zes of zeven examenvakken al kiezen.

In klas 3 en 4 moet je zes of zeven examenvakken volgen, waarvan twee of drie beroepsgerichte vakken.

 

Verplicht in elke sector Nederlands Engels
     
Sector Verplicht Verplicht
Techniek wiskunde natuurkunde / scheikunde 1
Zorg en welzijn biologie maatschappijleer of aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde
Economie economie wiskunde of een moderne vreemde taal
Landbouw wiskunde biologie of natuurkunde / scheikunde 1