pijlgroot.gif (1044 bytes)      Basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg kies je als je graag beroepsgericht wilt werken en je wat moeite hebt met de algemeen vormende vakken. Je kiest aan het eind van het tweede leerjaar een afdeling.

In klas 3 en 4 moet je zes of zeven examenvakken volgen, waarvan twee of drie beroepsgerichte vakken.  Van de vier algemeen vormende vakken en de beroepsgerichte vakken doe je het kerndeel. Van de beroepsgerichte vakken mag je het verrijkingsdeel doen.

In het schema hieronder kun je zien welke sectoren er zijn en welke vakken verplicht zijn.

Verplicht in elke sector Nederlands Engels
     
Sector Verplicht Verplicht
Techniek wiskunde natuurkunde / scheikunde 1
Zorg en welzijn biologie maatschappijleer of aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde
Economie economie wiskunde of een moderne vreemde taal
Landbouw wiskunde biologie of natuurkunde / scheikunde 1