STUDIEFINANCIERING, LOTING  EN  AANMELDING

Als alles klopt, loopt de aanmelding voor het hoger onderwijs (HBO en WO) vanaf 1 oktober 2007 via studielink.

Hét adres voor studiefinanciering en loting is natuurlijk dat van de
IBG, de informatie en beheer groep in Groningen.