Verliefd op je leraar?

Op het leerlingforum zijn er veel bijdragen over wat wel en niet zou kunnen en mogen als je verliefd bent op je leraar.

Om enige helderheid te scheppen geef ik hieronder wat citaten uit een artikel in "Het Onderwijsblad" van 19 maart 2005. Het Onderwijsblad is een tweewekelijks blad van de vakbond voor leraren en docenten:

'Als een docent of een stagiair een relatie krijgt met een leerling, moet een van beiden weg'
"Anke Visser (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) pleit daarom voor gedrags­regels op scholen. Op de meeste scholen ontbreken die nog. 'Scholen zijn wel erg bezig met petten, jassen en mobieltjes, maar een heldere gedragslijn rondom intieme relaties is ook van belang', zei ze eerder in het Onderwijsblad.
"

Na een uitgebreide beschrijving van de problemen die stagiaires, leraren en docenten kunnen krijgen met verliefde leerlingen schrijft het Onderwijsblad verder:

"Geflirt en verliefdheid zijn overigens niet altijd ongewenst, maar gewenste intimiteiten tussen docent en leerling zijn echt taboe. Dat blijkt uit het verhaal van ... (18), tweedejaars Frans aan de hogeschool van Utrecht. Tijdens haar eerste stage, ze was toen zeventien, werd ze verliefd op een achttienjarige leerling uit havo-5. En hij op haar. De jongen zat niet bij haar in de les, maar wel in haar huiswerkklas. Van de rector had hij haar e-mailadres gekregen om iets af te spreken over bijles Frans. Zo ontstond eerst mail- en later msn-contact. Dat mondde uit in een afspraak in de kroeg en uiteindelijk in verkering. Stiekem, want uit angst voor negatieve reacties, hielden ze het stil. Haar mentrix op de opleiding prees haar dat ze het geheim had gehouden en daar was het mee klaar. Maar was ze niet te ver gegaan door een relatie aan te knopen met een leerling? "Daar was de mentrix niet duidelijk over."

Anke Visser is dat wel: het is niet wenselijk en het mag ook niet! Althans: een seksuele relatie mag niet zolang beiden nog op school zijn. Dat is geregeld in artikel 249 van het wetboek van strafrecht. Dit artikel stelt seksueel contact binnen een afhankelijkheidsrelatie strafbaar. En dat geldt dus ook als het leeftijdsverschil tussen de leerling en de leraar klein is of beiden meerderjarig zijn. Scholen hebben zelfs een meld- en aangifteplicht. Visser: "Als een docent of een stagiair een relatie krijgt met een leerling, moet een van beiden weg." Tijdens schoolbezoeken maakt de projectleider zich met dit standpunt niet altijd populair. "Er is altijd wel iemand die een voorbeeld heeft van een geslaagde relatie van een leerling met een personeelslid." Zelf kent ze echter tientallen voorbeelden waarbij het slechter afliep. Maar ook los daarvan: het mag wettelijk niet en ook ethisch en pedagogisch vindt ze het niet verantwoord. "Hoe je het ook wendt of keert, het is een ongelijk­waardige relatie. Er is sprake van een machts­verhouding."

En uit Het Onderwijsblad nr. 11, 28 mei 2005 (Rubriek juridische dienstverlening):

Een leraar schrijft:
"Geleidelijk aan werden onze contacten vertrouwelijker. Op een gegeven moment gaf zij aan dat zij meer in mij zag. Toen had ik moeten stoppen, maar dat heb ik niet gedaan. Steeds gingen wij een stapje verder: van uitdagen via ondeugende teksten tot rond­uit erotische bespiegelingen. Ik weet niet wat mij bezielde. De leerlinge is 15, ik ben 25. Op enig moment heeft haar moeder onze MSN-conversatie op de computer gelezen, geprint en aan de schoolleiding overhandigd. Ik werd onmiddellijk geschorst. Mij hangt nu ontslag boven het hoofd."

De juridische afdeling antwoord vervolgens o.a.:
"U hebt waarschijnlijk een fatale fout gemaakt. Er zal niet alleen ontslag volgen, maar de kans op toekenning van een werkloosheidsuitkering is héél klein. Verhoudingen tussen leerlingen en leraren kunnen en mogen niet. Punt. De verhouding leraar-leerling is er een van afhankelijkheid. In de jurisprudentie wordt nog eens bevestigd dat juist van de leraar een hoger zedelijk niveau wordt verlangd. U dient een professionele afstand te bewaren tot uw leerlingen, of zij nu minderjarig zijn of volwassen."

DUS:
Verliefd worden gebeurt soms;
Een relatie beginnen met een personeelslid van school
zelfs al wil je het allebei ...

Dat mag dus absoluut NIET!