Adressen

Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33.
Internet: www.sabn.nl
 E-mail: [email protected]

Deze stichting is een vraagbaak en steunpunt voor leerlingen, docenten en ouders.
De stichting werd in 1978 opgericht en heeft als doel het geven van hulp aan mensen die lijden aan de eetstoornissen anorexia- en/of boulimia nervosa (AN en/of BN) en binge-eating disorder (BED). Ook geeft men hulp aan familieleden en andere mensen uit de omgeving van iemand met een eetstoornis. Er is een eigen informatieblad 'Antenne'. De stichting geeft brochures uit en een boekencatalogus. Ze organiseert contactdagen voor mensen met eetproblemen, hun familie en vrienden. Er zijn ook speciale contactdagen voor ouders en partners. Verder geeft de stichting informatie over zelfhulpgroepen. In zo'n groep proberen mensen met een eetstoornis elkaar te helpen onder leiding van een ervaringsdeskundige.
De stichting heeft ook contacten met hulpverleningsinstanties.

Als je lijdt aan een eetstoornis of bang bent er een te krijgen en je hebt behoefte aan een gesprek kun je bellen naar 0900 - 821 24 33 (f 0,44 per minuut). Je wordt dan doorverwezen naar iemand die je verder kan helpen. Je kunt anoniem blijven als je dat wilt. Je kunt ook bellen als je iemand kent van wie je denkt dat zij/hij een eetstoornis heeft en je niet goed weet hoe je kunt helpen.

De stichting heeft een eigen site www.sabn.nl. Hier kun je heel veel informatie vinden over anorexia, boulimia, binge-eating disorder en niet anderszins omschreven eetstoornissen. Er zijn links naar hulpverleningsinstellingen en je kunt er vragen stellen en chatten. Er is op de site een eigen 'ingang' voor scholen.

ZieZo. Zelfhulp informatie eetstoornissen Zelfhulp Organisatie. Postbus 4121, 7200 BC Zutphen. Tel. 0575 - 50 34 37.
Internet: www.ziezozelfhulp.nl
 E-mail: [email protected]

Ziezo is een zelfhulporganisatie die samenwerkt met het zorgprogramma Eetstoornissen (regio Gelderland en Overijssel) en met de preventieafdelingen van GGNet en RIAGG IJsselland). ZieZo is in 1997 opgericht en zet zich in voor mensen met eetstoornissen (zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa, binge-eating disorder) en hun omgeving.
De mensen van Ziezo zijn ervaringsdeskundigen, ze hebben dus zelf een eetstoornis gehad en weten heel goed hoe moeilijk het is om hulp te vragen.
ZieZo geeft voorlichting aan iedereen die iets wil weten over eetstoornissen. Ook verzorgt Ziezo gastlessen voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Als je een eetstoornis hebt kun je bij ZieZo kennismakings-, zelfhulp- en nazorgzelfhulpgroepen volgen. Er zijn speciale groepen voor binge-eating disorder. Ook zijn er groepen voor ouders, partners en vrienden van mensen met een eetstoornis. Sinds kort is er het 'Praktijkhuis', een oefenruimte voor mensen met een eetstoornis. Je leert er in een relatief veilige omgeving omgaan met verschillende dagelijkse activiteiten zoals samen koken, eten enz.. Naast deze praktische activiteiten worden er ook thema-avonden of -dagen gehouden. Heb je vragen of wil je gewoon even je verhaal kwijt, dan kun je (anoniem als je dat wilt) bellen tijdens het telefonisch spreekuur (maandag en vrijdag van 12.00 - 13.00 uur en woensdag van 16.00 - 17.00 uur) Tel. 0575 - 50 34 37.

Myriam Schrover, orthopedagoog.

Met dank aan Ir. R. Sieders