Materialen

Voor docenten/begeleiders, ouders en leerlingen.

R. Børresen e.a. (1995). Jeugd en Eetstoornissen, onderwijs- en voorlichtingsmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bewerkt door G. Noordenbos en R. Sieders. (Te leen bij de bibliotheek)

Een compleet lessenplan waarmee de leerlingbegeleider, mentor of docent zo aan de slag kan in de klas. De map ziet er aansprekend uit, bevat o.a. basisinformatie en herkenningstekens voor leerkrachten. Ook veel bijdragen van jongeren in de vorm van gedichten en verhalen. Er zijn praktijkopdrachten voor de leerlingen en overheadsheets. De map kan apart of in combinatie met de hierna genoemde film gebruikt worden.

Videofilm 'Schone Schijn', Landauer Films, Haarlem. (Te koop bij Zorn BV. 071- 514 91 41)

Deze film is zeer geschikt om in de klas een gesprek over uiterlijk, lijnen en eetstoornissen op gang te brengen. Het is aan te bevelen de film alleen te gebruiken in combinatie met een lessenplan.

Eetstoornissen bij leerlingen. Wat kun je doen? Een handreiking aan docenten (2001). M. Moerkens, E. Spanjers en J. Wagter. (Te koop bij Zorn BV. Tel. 071 – 514 91 41)

Docenten, mentoren en vertrouwenspersonen in het voortgezet onderwijs merken vaak als eersten dat het niet goed gaat met een leerling. Deze uitstekende brochure geeft richtlijnen om een leerling met een (beginnende) eetstoornis verder te helpen. De begeleiding wordt stapsgewijs beschreven. Bij iedere fase staat duidelijk wat je als begeleider kunt doen en wat je beter niet kunt doen.

'In gevecht met je lichaam'. Over anorexia en boulima nervosa. (Te koop bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33.  E-mail: [email protected])

Een voorlichtingsfolder voor het onderwijs. De folder is gericht op de leerlingen zelf en geeft een eerste oriëntatie op het gebied van eetstoornissen. Zeer geschikt als preventie maar ook als eerste antwoord op vragen van leerlingen die in aanraking komen met de problematiek van eetstoornissen.

'Anorexia nervosa, boulimia nervosa'. Informatiebrochure. (Te koop bij Zorn BV. 071- 514 91 41 en bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 -821 24 33.  E-mail: [email protected]

Deze brochure geeft algemene informatie over de belangrijkste kenmerken, lichamelijke en sociale gevolgen, oorzaken en verschillende behandelingsvormen van anorexia- en boulimia nervosa. Er is aandacht voor herkenning van deze ziektes bij zichzelf en anderen.Ook vindt men informatie over de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa.
Zeer geschikt materiaal voor leerlingbegeleiders, docenten en mentoren.

Werkboek Anorexia- en Boulimia Nervosa. C.Meerum Terwogt-Reijnders en L. Koster-Kaptein. (2001). Uitgever: Bohn Stafleu Van Loghum. (Te koop in de boekhandel)

Een werkboek voor mensen die meer over hun eetstoornis willen weten. Met speciale huiswerkopdrachten om na te denken over je eetprobleem en hoe ermee om te gaan. Geschikt als hulpmiddel bij een therapie en als werkboek in educatie- en in zelfhulpgroepen.

Eten tot je niet meer kunt, binge eating: een groter probleem dan AN en BN, Viva 28, juli 1998. (Te koop bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33.  E-mail: [email protected])

In dit artikel legt psychiater W. Hoek uit wat BED is en komen drie mensen aan het woord die aan deze eetstoornis lijden.

Vreetbuistoornis, erkend als psychisch probleem, T. Bruna, Voeding nu, juni 1999. (Te koop bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33.  E-mail: [email protected])

In dit artikel aandacht voor specifieke biologische afwijkingen bij binge-eating disorder. Verder worden cognitieve gedragstherapie, een zelfhulpprogramma en medicijnen aanbevolen als behandelingsvormen met veel kans op succes.

Volgende pagina : Adressen