Boeken

Boeken (ook gebruikt als bron voor de informatie op deze pagina's).

Slank, slanker, slankst: over anorexia nervosa en wat je eraan kunt doen. J. Spaans (1998). Uitgever: Boom. (Te koop in de boekhandel)

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor (jonge) mensen met anorexia nervosa. Het gaat in op de persoonlijke betekenis die anorexia voor iemand heeft. De toon van het boek is prettig en de achtergrondinformatie helder. Het boek bevat een controlelijst en zelfhulp-programma. Het boek is ook heel geschikt voor vrienden, klasgenoten en anderen die te maken hebben met iemand met een eetstoornis.

Ik eet als niemand het weet: over bulimia nervosa en wat je eraan kunt doen. J. Spaans (1999). Uitgever: Boom. (Te koop in de boekhandel)

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor (jonge) mensen met boulimia nervosa. De schrijver gaat op een duidelijke manier in op het verslavende karakter van boulimia. De lezer kan bij zichzelf kan nagaan hoe het komt dat de eetproblematiek nog niet doorbroken kon worden. Het boek bevat een controlelijst en zelfhulp-programma en is geschreven in een prettige stijl. Het boek is ook heel geschikt voor vrienden, klasgenoten en anderen die te maken hebben met iemand met een eetstoornis.

Beetje bij beetje beter. Een overlevingspakket voor mensen met boulimia nervosa en/of vreetbuistoornissen. U. Schmidt en J. Treasure(1997). (Te koop in de boekhandel en bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33  E-mail: [email protected])

Een prettig leesbaar boek met zelfhulpprogramma voor mensen die lijden aan boulimia nervosa en/of binge-eating disorder. Veel patiŽnten hebben steun gehad aan dit boek.

Bulimia nervosa and binge-eating, a guide to recovery, including a selfhelp manual for sufferers. P.Cooper (1995). (Te koop in de boekhandel en bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33.  E-mail: [email protected])

In dit engelstalige boek wordt uitleg gegeven over boulimia en binge-eating disorder. Ook vind je er een zelfhulpprogramma. Er zijn verhalen opgenomen van mensen die met dit programma hebben gewerkt.

Omgaan met eetproblemen: een leidraad voor patiŽnten en hun omgeving. H.W. Hoek (1997). Uitgever: Kosmos. (Te koop bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33  E-mail: [email protected] )

Een boek met actuele informatie en goede adviezen om de eetproblemen aan te pakken. De vele persoonlijke verhalen van mensen met een eetstoornis geven een uitstekend beeld van de strijd die zij moeten voeren. De schrijver besteedt ook veel aandacht aan de hulpverlening en de nieuwste ontwikkelingen in Nederland op het gebied van zorg voor patiŽnten met eetstoornissen. Het boek bevat een uitgebreide boekenlijst voor wie zich verder wil verdiepen in de problematiek.

Eetstoornissen: over anorexia nervosa en boulimia nervosa. W. Vandereycken (1996). Uitgever: Inmerc BV. (Te koop in de boekhandel en bij de Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa. Postbus 67, 6880 AB Velp. Tel. 0900 - 821 24 33  E-mail: [email protected] )

Een klein, overzichtelijk boekje met duidelijke informatie over eetstoornissen. Behalve de kenmerken van eetstoornissen komen ook de verschillende behandelingsmogelijkheden aan bod. Het boek is vooral geschreven voor mensen met eetstoornissen om hen te helpen zichzelf beter te leren begrijpen. Het is ook geschikt voor hulpverleners, docenten en andere mensen die in aanraking komen met iemand die lijdt aan een eetstoornis.

Handboek Eetstoornissen. W. Vandereycken en G. Noordenbos (red) (2002). Uitgever: de Tijdstroom. (Te koop in de boekhandel)

Dit boek geeft de huidige stand van zaken weer op het gebied van eetstoornissen. Bij ieder onderwerp staan discussiepunten. Zeer geschikt als naslagwerk voor zowel (niet) gespecialiseerde hulpverleners als onderzoekers.

Vroege detectie van anorexia nervosa en bulimia nervosa. Een prospectief onderzoek bij een cohort van vrouwelijke leerlingen tussen 12 en 18 jaar van het voortgezet onderwijs. Weeda-Mannak, W.L. (1997). Uitgever: Universiteit van Amsterdam. (Het is mogelijk een kopie van dit onderzoeksverslag op te vragen bij de bibliotheek van Mentrum Amsterdam. Tel 020 - 590 44 33. Tevens ter inzage en kopiŽring (72 pag.) bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Tel. 070 - 314 09 11. Signatuurnummer: 2188665.)

Dit onderzoek werd uitgevoerd van 1993-1995 bij 24 scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel was na te gaan of het mogelijk is Anorexia en Boulimia Nervosa in een vroeg stadium te onderkennen. De conclusie is dat het inderdaad mogelijk en noodzakelijk is eetstoornissen in een vroeg stadium op te sporen. Dit kan gebeuren via voorlichting, informatie en screening. Het verslag bevat concrete aanbevelingen en richtlijnen voor scholen. Het is zeer aan te bevelen om op deze wijze de zorg voor de leerlingen te verbeteren.

Volgende pagina : Materialen