Wat zijn eetstoornissen?

Anorexia nervosa (AN), boulimia nervosa (BN) en binge-eating disorder (BED) zijn psychiatrische ziekten. Het woord 'nervosa' wil zeggen dat er een psychische dus geen lichamelijk oorzaak is. De stoornissen hebben echter wel ernstige gevolgen voor je lichaam. Het woord anorexia betekent eigenlijk 'gebrek aan eetlust'. Maar het is juist niet zo dat je geen honger hebt. Je denkt de hele dag aan eten maar probeert je eetlust te onderdrukken. Boulimia nervosa wordt wel een 'zusje' van anorexia genoemd, maar de laatste jaren meer als aparte stoornis behandeld. Boulimia betekent 'honger als een rund'.De eetbuienstoornis binge-eating disorder, lijkt op boulimia en anorexia maar heeft ook haar eigen kenmerken. Het woord 'binge-eating' betekent 'vreetpartij'.

Als je lijdt aan anorexia, boulimia of binge-eating disorder ben je heel ontevreden over je eigen uiterlijk en gewicht. Je gaat lijnen maar dat slaat om in dwangmatig vasten (anorexia), of in vreetbuien gevolgd door laxeren of braken (boulimia) of in vreetbuien zonder compensatiegedrag (binge-eating disorder). Sinds de 19de eeuw spreekt men over anorexia nervosa als ziekte. Boulimia nervosa staat als ziektebeeld pas sinds de jaren tachtig in de belangstelling. Sinds ongeveer tien jaar duidt men een eetbuienstoornis aan als binge-eating disorder. Minstens één op tweehonderd vrouwen tussen 12 en 25 jaar lijdt aan anorexia nervosa. Boulimia nervosa treft waarschijnlijk drie maal zoveel jonge vrouwen. Binge-eating disorder komt waarschijnlijk nog meer voor dan boulimia. Het aantal jongens met een eetstoornis is geringer maar ook bij hen komt het wel degelijk voor.
Boulimia valt minder snel op omdat je meestal een normaal gewicht hebt. Je schaamt je zo voor je eetbuien dat je de ziekte goed kunt verbergen. Binge-eating disorder kan wel opvallen door overgewicht maar je doet er alles aan om je eetbuien geheim te houden.
Bij al deze ziektebeelden verlies je het normale gevoel van eetlust, honger en verzadiging. Je krijgt een onjuist beeld van je eigen lichaam. De ziektes hebben ernstige gevolgen voor je op geestelijk, sociaal en lichamelijk gebied. Je kunt anorexia of boulimia krijgen maar ook allebei tegelijk. Het kan ook zijn dat de ene ziekte in de andere overgaat. Binge-eating disorder is een stoornis op zich maar tijdens een boulimia- of anorexiaperiode kunnen zich ook eetbuien zonder compensatiegedrag voordoen.
Als je anorexia hebt, vind je je zelf te dik maar je bent dat niet. Bij boulimia heb je soms overgewicht. Bij binge-eating disorder heb je vaak overgewicht.
In alle gevallen ga je meestal niet lijnen om een paar pondjes te verliezen maar omdat je last hebt van minderwaardigheidsgevoelens. Soms kan lijnen ook doorslaan bij mensen met een gezond zelfbeeld. Bij anorexia nervosa geeft de controle over het eigen lichaam je een gevoel van macht, zekerheid en veiligheid. Iemand met anorexia nervosa voelt zich, zeker in het beginstadium, gezond. De stoornis wordt dan een deel van je eigen persoonlijkheid. Bij boulimia nervosa en binge-eating disorder ben je je goed bewust van het uit de hand gelopen eetpatroon. Omdat je niet met je eetbuien voor de dag durft te komen, duurt het vaak lang voor je hulp zoekt. De motivatie om te genezen bij boulimia nervosa en binge-eating disorder is groter dan bij anorexia nervosa.
Het kan ook nog zijn dat je ziektebeeld niet precies past bij anorexia, boulimia of binge-eating disorder. Je hebt dan wel een aantal kenmerken van deze ziektes, maar niet alle kenmerken of niet precies dezelfde. In dat geval is spreekt men over een eetstoornis NAO (niet anderszins omschreven)

Meer weten over anorexia nervosa? Klik hier!
Meer weten over boulimia nervosa? Klik hier!
Meer weten over binge-eating disorder? Klik hier!

Volgende pagina : Waarom krijgt iemand een eetstoornis?