Werken met een woordenboek levert vaak meer problemen op dan je denkt. Zo heeft een opmerking als, "Het woord staat er niet in", vaak te maken met het feit dat je verkeerd zoekt. Of geeft het opgezochte woord zoveel vertalingen, dat je niet goed weet welke je nemen moet.

En ook heel belangrijk is: heb je het juiste woordenboek? Heb je de Nederlandse vertaling van een Engels woord nodig, dan neem je een woordenboek Engels-Nederlands. Heb je de Engelse vertaling van een Nederlands woord nodig, dan je een woordenboek Nederlands-Engels. Kwestie van logisch nadenken.

 

 

Hoe werkt een woordenboek

 

 

 

 

Je ziet hierboven een stukje dat je in het woordenboek tegen kunt komen. Je ziet dat er afkortingen en symbolen in voorkomen. Deze worden voorin het woordenboek verklaard. In het voorbeeld kom je het volgende tegen:

 
  1 Dit is het woord dat je op moest zoeken.  
  2 Hier staat hoe je het woord uit moet spreken. Verklaring van uitspraaktekens staan ook voor in woordenboek.  
  3 Woordsoorten worden in een woordenboek aangegeven met Romeinse cijfers (I, II, III, IV, enzovoort)  
  4 Side kan gebruikt worden als zelfstandig naamwoord (zn) of als werkwoord (ww). Woordsoorten worden afgekort. Zoals je kunt zien kan side als werkwoord 3 betekenissen hebben. In dit woordenboek wordt dat aangegeven met a), b), enzovoort. In andere woordenboeken kan dat ook door 1), 2), enzovoort gedaan worden.  
  5 ~ geeft aan dat je hier het woord in moet vullen dat je opgezocht hebt.  
  6 Voorbeelden in het Engels worden schuinsgedrukt.  

 

 

"Het woord staat niet in het woordenboek"

 
  Werkwoorden: zoek naar de tegenwoordige tijd van het werkwoord. In het woordenboek staat het hele werkwoord (de infinitief) vermeld. Als je uit de zin He sided with the winner het woord sided' op wilt zoeken, moet je dus zoeken naar side (sided is de verleden tijd). Als je de betekenis van drew op wilt zoeken, dan kijk je bij het werkwoord draw. Draw is een onregelmatig werkwoord. Weet je de onregelmatige werkwoorden niet goed uit je hoofd? De meeste woordenboeken hebben achterin een lijst met onregelmatige werkwoorden.  
  Zelfstandige naamwoorden: in het woordenboek wordt de enkelvoudvorm van het zelfstandige naamwoord vermeld. In The sides of a square are equal (De zijden van een vierkant zijn gelijk), zoek je dus wederom bij side.  

 

 

"welke betekenis moet ik nemen"

 
  Bepaal met welke woordsoort je te maken hebt. Side als zelfstandig naamwoord heeft een hele andere betekenis dan side als werkwoord.  
  Elke woordsoort kan ook weer verschillende betekenissen hebben. Degene die het meest voorkomt, staat vooraan. Neem niet de eerste de beste, maar kijk welke betekenis het beste past in de context.  
  Bij sommige werkwoorden hoort een voorzetsel. Het woord kan met dat voorzetsel een hele andere betekenis krijgen. Zo betekent look  'kijken'', maar look for betekent 'zoeken naar' en look after betekent 'zorgen voor'.  

 

 

Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen

 
 

Deze zijn vaak wat lastiger te vinden. Een tip:

 
  Kijk bij het belangrijkste woord uit het spreekwoord, gezegde of de uitdrukking. Meestal is dat een zelfstandig naamwoord en soms een werkwoord. Zo zoek je bij 'Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken' bij 'paard' en zul je als vertaling Do not look a gift horse in the mouth tegen komen