Een kort verslag van je vakantie of reis geven: zinnen oefenen

Schrijf de zinnen over. Probeer zo min mogelijk schrijffouten te maken. Denk om . , ? en hoofdletters.