formele brief


Tip: Je kunt snel "van vakje naar vakje springen met de TAB-toets!
Overal waar je tegenkomt MOET je dat vakje invullen.


STAP 2

naam en postadres van afzender

naam afzender 

straat en huisnummer / postbus

postcode & woonplaats afzender

land afzender (klik aan) 

of typ hier als het om een ander land
gaat:

naam en postadres van de geadresseerde

naam geadresseerde / bedrijf


stuur je de brief aan een persoon
klik dan: 
man  of:  vrouw 

Wil je: "ter attentie van" (= attn) toevoegen?
ja

straat en huisnummer / postbus geadresseerde

postcode & woonplaats geadresseerde

land geadresseerde (klik aan)

of typ hier als het om een ander land
gaat:


STAP 3  plaats & datum 

woonplaats ,  ,


STAP 4 betreft

Bij een formele / zakelijke brief wordt er vaak een regel "Subject:" toegevoegd.
Dit is een korte aanduiding van het onderwerp van de brief. 

  Ja, doe mij een Subject-regel, met deze inhoud: 
      Subject:


STAP 5 aanhef

Dear Sir/Madamals je niet weet aan welke persoon je precies schrijft (bijv. bedrijf)
Dear Mr.
,
Dear Mrs.
,
Dear Ms.
,

STAP 6 handige zinnen

Vink de zinnen aan, die je in je brief wilt gebruiken.
[Je kunt ze straks altijd nog aanpassen of weer verwijderen]

verwijzen naar een (vorige) brief
Thank you very much for your letter, dated ...
In reply to your letter of ... [datum].

With reference to your letter of ...[datum] ...[= met betrekking tot uw brief van ...]

bedanken
Thank you very much for ... 

informeren,  vragen of iets mogelijk is: 
Would you be so kind to send me information about ...
Would it be possible to ... [= Zou het mogelijk zijn, dat u]
I would be very pleased, if... [= Ik zou heel blij zijn, als]
If you ... [= indien u]

klagen over iets:
We would like to express our disappointment at ...
I am not very pleased with ...
Unfortunately you did not ... [= helaas heeft u niet...]
Unfortunately we still have not received your answer.
If you do not reply within ... [aantal invullen] days,
     we are forced to take legal actions. 
     [= Als u niet binnen ... dagen reageert, zullen wij juridische stappen moeten nemen]

informeren of men accoord is:
Could you please let me know, whether you agree with ...  

solliciteren:
I am applying for the post of ... [functie] advertised in ... [naam krant] 
You will see from my CV that I have had considerable experience in this area
     [ ... ik aanzienlijke ervaring op dit gebied]
I speak English fluently. [= Ik spreek vloeiend Engels]
Further details can be found in my CV.
     [= verdere details vindt u in mijn bijgaande CV]
I would like to supply the following names: ... [namen] as references.
     [= Als referentie geef ik u de volgende personen op]

verwijzen naar een bijlage
I am enclosing a copy of  ... [ = als bijlage stuur ik u]
Please find enclosed ... [= bijgaand ontvangt u]

vragen om (spoedig) antwoord:
An early reply would be appreciated.
I look forward to hearing from you.
     [= Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet]

aanbieden dat men altijd bij je terecht kan voor meer informatie:
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us. 

bedanken: 
Thank you very much.
Thanking you in advance.


STAP 7 slotgroet

Yours truly,
Yours sincerely,
Yours faithfully,

STAP 8 ondertekening

typ hier de naam waarmee je de brief ondertekent:


 

copyright 2002 vaklokaal Duits/ Engels van de Digitale School
Alle rechten voorbehouden.