A of an?

Spreek het woord uit en luister of het begint met een klinkerklank of een medeklinkerklank.

Type je antwoord, klik vervolgens op "Check". Heb je hulp nodig? Klik dan op de "Hint" button om een gratis letter te krijgen.