Je niveau bepalen met Dialang

 
Ga naar www.dialang.org en download het programma.

 

Klik op 'Instructies in het Nederlands'.

     
  Kijk goed naar wat alle symbolen betekenen.  
     
 

Klik op 'Verder naar volgende scherm'.

 
     
  Elke keer als je een scherm gelezen hebt, klik je op dit symbool.  
     
 

Een toets kiezen

 
 

 
  Nadat je een aantal schermen gelezen hebt, kun je gaan kiezen voor een toets. Je kunt kiezen uit 14 verschillende talen. De symbolen bovenaan geven aan wat je kunt gaan toetsen: luisteren, schrijven, lezen, taalstructuren (grammatica en spelling) en woordenschat. Als je met je muis over de symbolen beweegt, komen de woorden tevoorschijn.

Je kunt alles in één keer toetsen. Hou er dan wel rekening mee dat je een behoorlijk tijdje bezig bent! Je kunt er ook voor kiezen om de verschillende onderdelen op verschillende tijdstippen te doen. Nadeel daarvan is, dat je elke keer je beginsituatie weer moet bepalen door middel van de 'plaatsingstoets' en de 'zelfbeoordeling'. Dat wordt door het programma niet onthouden. Veel tijd neemt dat echter niet in beslag... Het is wel van belang de plaatsingstoets serieus te maken. Je loopt anders het gevaar een toets te krijgen die te moeilijk of te makkelijk is.

 
 

Feedback en advies

 
  Nadat je de eerste 4 stappen van het programma hebt doorlopen (je hebt 1. een toets gekozen, 2. de plaatsingstoets gedaan, 3. jezelf beoordeeld en 4. de taaltoets bij jezelf afgenomen), krijg je bij het vijfde en laatste onderdeel 'feedback en advies'. Het programma vergelijkt namelijk de resultaten van de plaatsingstoets en de zelfbeoordeling met de resultaten van de taaltoets. Het is soms mogelijk dat mensen hun vaardigheden in een vreemde taal onder- of overschatten. Ze denken dus dat ze dingen beter of minder goed kunnen, dan werkelijk het geval is. Het programma kan dat aan de resultaten zien en geeft daar vervolgens commentaar op. Bovendien krijg je adviezen die je kunnen helpen de getoetste vaardigheid te verbeteren.