Toetswijzer <http://toetswijzer.kennisnet.nl> is de portaalsite op Kennisnet, waarin alle informatie over toetsing, examinering en evaluatie is opgenomen.

Deze site bevat ook een aantal dossiers, waarin deskundigen op het gebied van toetsing en examinering dieper ingaan op een specifiek onderwerp.
De dossiers staan op het startscherm.
Onlangs hebben wij aan deze site de volgende dossiers, speciaal geschreven voor docenten,  toegevoegd:

Praktijktoetsen
<http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/praktijktoetsen/praktijktoetsen.htm>
Samenstelling: Hans Kuhlemeier, Citogroep

Korte inhoudsbeschrijving:
Praktijktoetsen zijn, mits goed geconstrueerd, een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs schenken docenten tegenwoordig ruime aandacht aan het leren toepassen van vaardigheden en het aanbrengen van samenhang tussen vakken. In de onderbouw krijgen deze nieuwe vormen van leren en toetsen vaak nog maar weinig aandacht. De meeste scholen hebben deze aansluitingsproblematiek inmiddels op hun agenda gezet. Eigenlijk zouden leerlingen in de onderbouw al regelmatig moeten oefenen met korte en eenvoudige praktijktoetsen. Omdat dit type toetsmateriaal nog nauwelijks beschikbaar is, komt dat er vaak niet van. Docenten zullen praktijktoetsen dan zelf moeten ontwikkelen. Naast de begeleiding van actief en zelfstandig lerende leerlingen vormt ook de beoordeling van vaardigheden nog een struikelblok. Dit dossier is een hulpmiddel voor docenten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die zich willen toeleggen op het onderwijzen en toetsen van vaardigheden in onderlinge samenhang. Het dossier bestaat uit drie artikelen:
1. Praktijktoetsen en praktische opdrachten : wat zijn dat en wanneer gebruik je ze?
2. Praktijktoetsen en praktische opdrachten : hoe ontwikkel je ze?
3. Beoordelingsschalen in praktijktoetsen : hoe ontwikkel en gebruik je ze?
De serie is vooral gericht op de onderbouw, maar is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.

Schoolexamens havo/vwo
<http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/schoolexamen/schoolexamen.htm>
Samenstelling: Margriet Welling, Citogroep

Korte inhoudsbeschrijving:
Zowel in het schoolexamen als in het centraal eindexamen worden meer algemene vaardigheden getoetst dan in het verleden het geval was. Dit dossier, gericht op het schoolexamen, geeft uitgebreide informatie over de onderdelen van het schoolexamen voor havo/vwo: programma van toetsing en afsluiting (pta), examendossier, praktische opdrachten, handelingsdeel en profielwerkstuk. Managers en docenten hebben met deze publicatie een praktisch document in handen. Het dossier bevat tips, voorbeelden, een stappenplan voor het ontwikkelen van een pta, beoordelingsmodellen voor de praktische vaardigheden en verwijzingen naar relevante informatie op het internet.

Toetsconstructieproces in 8 stappen
<http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/toetsconstructie/home.htm>
Samenstelling: Henk Moelands

Korte inhoudsbeschrijving:
Toetsen spelen een belangrijke rol in het onderwijs. Op basis van de resultaten op toetsen worden immers allerlei beslissingen genomen. De functie van een toets heeft consequenties voor het toetsconstructieproces en voor de beslissingen die op basis van de resultaten op de betreffende toets genomen mogen worden. In een achttal stappen beschrijft Henk Moelands, onderwijskundig medewerker van het Psychometrisch Onderzoek- en Kenniscentrum van de Citogroep, in een dossier op Toetswijzer het gehele toetsconstructieproces. Hierin worden allerlei psychometrische en toetstechnische begrippen helder en duidelijk uitgelegd.

Digitale training en toetsing schrijfvaardigheid moderne vreemde talen
<http://toetswijzer.kennisnet.nl/html/schrijfvaardigheid/home.htm>
Samenstelling: Leijn Melse, Citogroep
Volgens de nieuwe examenprogramma's moderne vreemde talen (mvt) voor havo en vwo moet bij oefening en toetsing van schrijfvaardigheid gebruik worden gemaakt van de computer en bijbehorende faciliteiten zoals checkers en naslaghulpmiddelen. Met dit dossier biedt de Citogroep docenten moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs ondersteuning bij het verkennen en organiseren van deze nieuwe aanpak van schrijfvaardigheid met behulp van de computer. Gebruik van het tekstverwerkingsprogramma Word 2000 van Microsoft staat hierbij centraal.

Voor docenten is een handleiding samengesteld met veel praktische tips en adviezen voor het gebruik van Word. De handleiding gaat uitgebreid in op de mogelijkheden van het gebruik van de computer bij de didactische beoordeling van schrijfvaardigheidsteksten van leerlingen. De Citogroep heeft hiertoe voor docenten een handig hulpmiddel ontwikkeld voor gebruik binnen Word 2000, nl. een werkbalk - met commentaarfuncties - die het corrigeren en becommentarieren van leerlingenwerk vergemakkelijkt. Het programma om deze werkbalk te installeren, kan hieronder gestart of gedownload worden. De handleiding bevat verder informatie over het gebruik van spelling- en grammaticacontrole in Word en een overzicht van conventies voor brief en andere teksten in het Duits, Frans en Engels. Tot slot is een overzicht samengesteld van woordenboeken en woordenlijsten op internet.