Frequently Asked Questions

Met dank aan Paul Goossen/Community Duits

Wie lesgeeft loopt tegen veel praktische problemen en vragen aan. Hier vindt u een overzicht van veel gestelde vragen. Wordt uw vraag niet of niet voldoende beantwoord? Stel hem in het forum van de community of via de mailing-list.

Basis-Informatie

Welke lidmaatschappen en abonnementen zijn er zoal voor Engels?

 • Community Engels
  De grootste online groep docenten Engels. Daar bent u inmiddels lid van, want anders zou u deze pagina niet kunnen zien. U ontvangt elke maand de nieuwsbrief.

 • Sectie Engels van Levende Talen
  Geeft o.a.het Levende Talen Magazine en het Levende Talen Tijdschrift uit en organiseert bij voldoende belangstelling examen-bijeenkomsten alsmede om het jaar het Nationaal Congres Engels

 • Nationaal Bureau Moderne vreemde talen
  Hier kunt u zich abonneren op de gratis nieuwsbrief. Zie http://www.nabmvt.nl/ 

Waar kan ik iets vragen over de Engelse taal & het onderwijs?

 • U kunt altijd uw collega's vragen die net als u lid zijn van de community Engels, door een berichtje te plaatsen in het forum of een vraag te sturen naar de mailing-list: list-engels@digischool.nl .

Didaktische tips

Waar vind ik praktische tips voor direct gebruik in mijn lessen?

 • Via deze community! Klik links in het menu op de knop "LesideeŽn"

 • Verder vindt u veel materialen en ideeŽn van collega's onder de knop "Lesmateriaal"

Wat is een Taaldorp? Hoe kom ik aan materiaal en informatie?

 • Een Taaldorp is een simulatie-omgeving, waarin doorgaans leerlingen getoetst worden, door ze in "levensechte" situaties realistische taalhandelingen te laten uitvoeren. In gewoon Nederlands: Leerlingen moeten kleine gesprekjes voeren in een fictief dorp of stad. Dus iets kopen bij de bakker, informeren bij het reisbureau enz.

 • "Het" taaldorp bestaat niet. Het idee is al ergens in de jaren '80 ontstaan en geprobeerd, maar in 2001 won de EFA er de talenprijs mee. Meer achtergronden over hun opzet vindt u hier.

 • U kunt een taaldorp zo groot of klein opzetten als u wilt: Van eenvoudig in de klas of in een paar lokalen tot en met een groots opgetuigde aula met echte coulissen en complete winkelinrichtingen. 

 • Om de leerlingen te beoordelen zetten veel scholen collega's, leerlingen uit de bovenbouw of native speakers (ouders!) in.

 • Er is intussen veel materiaal verzameld op deze site. Klik op Best Practices en vervolgens op Taaldorpen.

(Les)materiaal

Hoe weet ik welke leergangen verkrijgbaar zijn?

Is er ook een overzicht van CD-Roms en software?

Waar vind ik recensies van leergangen?

 • Mogelijk heeft uw school een abonnement op http://www.openboek.nl/ 
  Dit bedrijf - dat gegevens aanlevert voor boekenfondsen - verzamelde o.a. met behulp van de communities ervaringen van docenten en stelt ze online ter beschikking. Hiervoor is een abonnement (met inlognaam en password) nodig.

Hoe kom ik aan songteksten?

Waar vind ik goede Engelse leesboekjes?

 • Op de site staan onder de knoppen Lezen 3/4 V, 4H en Jeugdliteratuur verzamelingen jeugdliteratuur met aanduidingen van moeilijkheidsgraad en genre.

 • Korte beschrijvingen en reacties van kopers/lezers vindt u bij veel jeugdboeken ook op http://www.amazon.com/

Hoe vind ik op internet snel afbeeldingen?

Waar vind ik een goed online woordenboek?

Wat zijn Webquests of Talenquests? Waar vind ik ze?

 • WebQuests zijn on-line taakgerichte opdrachten. Ze hebben tot doel leerlingen op een gestructureerde manier om te leren gaan met allerlei bronnen op het internet. TalenQuests zijn WebQuests voor de moderne vreemde talen.

 • Meer informatie, voorbeelden en een handleiding zijn te vinden via de site: http://www.talenquest.nl/

Wat is een taalportfolio?

 • Alle informatie hierover vindt u op http://www.taalportfolio.nl/ , daar staat voor de leerlingen uitgelegd: "De Europese taalportfolio is een instrument waarmee je al je ervaringen met het leren van talen kunt documenteren. Je kunt niet alleen duidelijk maken welke talen je kent, maar je kunt in de taalportfolio ook aangeven hoe goed je in die talen bent."

Waar vind ik informatie over hulp aan dyslectische kinderen?

 • Op de site. Klik in de linkerkolom op Dyslexie en Engels. Daar staan verwijzingen, praktische tips, computerprogramma's en andere elektronische hulpmiddelen.

Waar vind ik de sleutels van oude luistertoetsen?

 • In de kast op school, niet op de site van het CITO. Collega's van andere scholen kunnen je er waarschijnlijk aan helpen. De sleutels mogen niet gepubliceerd op deze site. De adviesnormeringen zijn wel op de CITO-site te vinden.

Excursies, internationalisering, uitwisselingen enz.

Hoe organiseer ik een excursie / uitwisseling? Hoe kom ik aan subsidies voor uitwisselingen?

Regelgeving & examens

Waar vind ik de officiŽle exameneisen en het laatste nieuws daarover?

Open vragen nakijken bij examens. Zijn daar tips of aanwijzingen voor?

 • De aanwijzingen zelf staan in het correctievoorschrift, dat u samen met het examen van uw schoolleiding ontvangt.

 • Naar aanleiding van het wennen aan het nakijken van open vragen biedt het Cito op de site http://www.toetswijzer.nl/ een goed artikel aan: "De correctie van open vragen in de examens moderne vreemde talen".

Zijn er dit jaar weer regionale examen-bijeenkomsten?

 • Deze worden bij voldoende belangstelling georganiseerd door Levende Talen en zijn alleen voor leden toegankelijk. Meer informatie via het Levende Talen Magazine.

Hoe kom ik aan oefenexamens?

 • In het vaklokaal Engels staan alle examens Engels voor alle schooltypen; Havo/VWO vanaf de invoering van het studiehuis en vmbo van de invoering ervan.
 • Op papier zijn er de bekende examenbundels, uitgegeven door bijv. ThiemeMeulenhoff. Deze uitgever levert ook oude examens aan leerlingen via de site Collegenet.

Waar vind ik informatie over de nieuwe onderbouw?

 • De site www.onderbouw-vo.nl/ is opgezet om de invoering van de nieuwe onderbouw VO te begeleiden.

 • De nieuwe kerndoelen zijn te lezen via deze link.

Activiteiten & nascholing

Waar vind ik het nascholingsaanbod?

 • Het nascholingsaanbod is een kwestie van iedere aanbieder voor zich. Traditioneel waren de moderne vreemde talen toebedeeld aan het CPS, maar sinds enkele jaren zijn ook APS en KPC actief op mvt-gebied.
  Het aanbod staat op de sites van de organisaties. Klik op de links op de startpagina van de community-site.

 • Van sommige staat het actuele aanbod op de community-site. Klik op Scholing/Cursussen in het menu op de site.

 • De belangrijkste data zijn te vinden in de Agenda op de site.

 • Veranderingen en nieuwe nascholingscursussen worden meestal gemeld via de mailing-list.

Zijn er Engelstalige toneelstukken te zien in Nederland?

 • Traditioneel is het de stichting SITOS (www.sitos.org) die daar zijn best voor doet, maar deze kan momenteel niets aanbieden. Zij constateren op hun website het volgende: "De oorzaken voor de afnemende belangstelleling van de theaterdirecties komt op de eerste plaats voort uit de afnemende belangstelling uit het onderwijs. Voor die verminderde belangstelling uit het onderwijs zijn twee duidelijke redenen aan te wijzen die beide veroorzaakt worden door de herziening van de Tweede Fase. Het ontkoppelen van het taal- en literatuur onderwijs had tot gevolg dat de docenten moderne levende talen hun functie als animator voor het theaterbezoek verloren (en Sitos zijn contactpersonen binnen het onderwijs). Het nieuwe vak CKV is - ironisch genoeg - een andere belangrijke reden. Leerlingen worden weliswaar daardoor gestimuleerd theatervoorstellingen te bezoeken, maar zeker niet om naar voorstellingen in een vreemde taal te gaan."

 • Er komt nog wel wat Engelstalig toneel in het algemene aanbod van de schouwburgen voor, maar niet veel.