Planet Britain
Een lessencyclus door Bas Trimbos gebaseerd op de CD-ROM van de Britse ambassade. De CD-ROM Planet Britain 2000 is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Britse Ambassade in Den Haag.

Voorwoord
Instructies Docent
Criteria Gespreksvaardigheid
Instructies leerlingZZ
Presentatie onderwerpen
Doel - Subdoelen - Werkwijze - Benodigheden - Tijdsduur/Doelgroep

Doel:
Presenteren van een onderwerp in het Engels

Subdoelen:

 • kijk- en luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid
 • computervaardigheden waaronder gebruik van internet
 • samenwerken

Top

Werkwijze:

 • je kiest een onderwerp met behulp van een folder die je op de volgende pagina`s tegenkomt. De 10 onderwerpen zijn onderverdeeld in sub-onderwerpen. Je mag ook een presentatie houden van 1 of meer sub-onderwerpen. (les 1)
 • naar aanleiding van het gekozen onderwerp kies je je samenwerkingspartner(s) (wie heeft hetzelfde onderwerp? Keuze bijstellen?) Minimaal 2, maximaal 4 personen per groepje (les 1)
 • je start de computer op = aanzetten. Kies Engels. Doe de CD-rom “Planet Britain 2000” in de CD-rom speler. En klik op Planet Britain 2000. bekijk en beluister de video`s en teksten van het gekozen onderwerp. Hierna maak je de link door op “Web” te klikken naar het internet (Je mag alleen maar gebruik maken van de links die op www.planet-britain.org staan, zodat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. (les 1-2-3)
 • je verwerkt de gegevens in een presentatie (les 1-2-3)
 • je bereidt de presentatie voor (les 1-2-3)
 • je voert de presentatie uit * (iedere leerling heeft 2˝-3 minuten spreektijd. Hoe je dat invult moet jezelf weten; je mag elkaar afwisselen maar je mag er ook voor kiezen om 2˝-3 minuten achter elkaar te praten en dan de andere leerling 2˝-3 minuten)
 • leerlingen voeren de presentatie uit ** (iedere leerling heeft 2˝-3minuut spreektijd. Hoe je dat invult moet jezelf weten; je mag elkaar afwisselen maar je mag er ook voor kiezen om 2˝-3 minuten achter elkaar te praten en dan de andere leerling 2˝-3 minuten)

Top

Benodigdheden:
computerlokaal met:

 • min 133Mhz Pentium PC
 • 4 speed CD-rom drive
 • 16 MB RAM
 • Windows 95, 98 of NT
 • Koptelefoon
 • Splitter voor 2 koptelefoons per computer
 • (electronische) woordenboeken E-N/N-E
 • een dosis gezond verstand en lef

Top

Tijdsduur en doelgroep:
3 lessen (exclusief presentatie).
* De presentatie wordt gehouden in de klas. Per les komen 2 tot 4 groepen aan bod. Je docent vertelt wanneer welk groepje aan de beurt is. Je wordt vooral beoordeeld op communicativiteit

Top

© Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase april 2000)