Planet Britain
Een lessencyclus door Bas Trimbos gebaseerd op de CD-ROM van de Britse ambassade. De CD-ROM Planet Britain 2000 is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Britse Ambassade in Den Haag.

Voorwoord
Instructies DocentZZ
Criteria Gespreksvaardigheid
Instructies leerling
Presentatie onderwerpen
Doel - Subdoelen - Werkwijze - Benodigheden - Tijdsduur/Doelgroep - Rol Docent

Doel:
Presenteren van een onderwerp in het Engels

Subdoelen:

 • kijk- en luistervaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid
 • computervaardigheden waaronder gebruik van internet
 • samenwerken

Top

Werkwijze:

 • leerlingen kiezen een onderwerp met behulp van een folder*. De onderwerpen zijn onderverdeeld in sub-onderwerpen. Leerlingen mogen ook een presentatie houden van 1 of meer sub-onderwerpen.(les 1)
 • naar aanleiding van het gekozen onderwerp kiezen de leerlingen hun samenwerkingspartner(s) (wie heeft hetzelfde onderwerp? Keuze bijstellen?) Maximaal 4 personen per groep (les 1)
 • leerlingen starten de CD-rom “Planet Britain 2000” op en bekijken en beluisteren de video`s en teksten van het gekozen onderwerp. Hierna de link maken via “Web” naar het internet (leerlingen mogen alleen maar gebruik maken van de links die op www.planet-britain.org staan, zodat iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. (les 1-2-3)
 • leerlingen verwerken de gegevens in een presentatie (les 1-2-3)
 • leerlingen bereiden de presentatie voor (les 1-2-3)
 • leerlingen voeren de presentatie uit ** (iedere leerling heeft 2˝-3minuut spreektijd. Hoe je dat invult moet jezelf weten; je mag elkaar afwisselen maar je mag er ook voor kiezen om 2˝-3 minuten achter elkaar te praten en dan de andere leerling 2˝-3 minuten)

Top

Benodigdheden:
computerlokaal met:

 • min 133Mhz Pentium PC
 • 4 speed CD-rom drive
 • 16 MB RAM
 • Windows 95, 98 of NT
 • Koptelefoon
 • Splitter voor 2 koptelefoons per computer
 • (electronische) woordenboeken E-N/N-E
 • een dosis gezond verstand en lef

Top

Tijdsduur en doelgroep:
3 lessen (exclusief presentatie). Doelgroep havo-vwo 3.

Top

Rol docent:
U begeleidt en stuurt waar mogelijk. Tevens houdt u in de gaten of niemand op ongeoorloofde pagina`s van het internet zit.

*De les is gemaakt met behulp van het boekje dat bij de CD-rom wordt geleverd. De folder zit ook bij het instructieboekje van de leerling. Deel dit boekje uit in de eerste les.

**De presentatie wordt gehouden in de klas. Iedere les komen ongeveer 2 tot 4 groepen aan bod. De docent spreekt af wanneer welk groepje de presentatie houdt. Leerlingen worden beoordeeld op communicativiteit (voor een beoordelingsblad, zie volgende pagina.

Top

© Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase april 2000)