Planet Britain
Een lessencyclus door Bas Trimbos gebaseerd op de CD-ROM van de Britse ambassade. De CD-ROM Planet Britain 2000 is helaas niet meer verkrijgbaar bij de Britse Ambassade in Den Haag.

VoorwoordZZ
Instructies Docent
Criteria Gespreksvaardigheid
Instructies leerling
Presentatie onderwerpen
Voor u ligt een lessencyclus om spreekvaardigheid te toetsen. Met behulp van de gratis CD-rom "Planet Britain 2000" van de Britse Ambassade en een speciaal daarbij horende pagina op het internet kunnen leerlingen zoveel mogelijk informatie vergaren om een presentatie te houden van het gekozen onderwerp in het Engels. Print de pagina`s uit en maak er 2 boekjes van. Een boekje voor de docent en een voor de leerling. Sluit met uw systeembeheerder kort hoe u de CD-rom graag geļnstalleerd wilt hebben. U bestelt de CD-rom via e-mail bij de Britse Ambassade . Veel succes!!! Graag hoor ik hoe dit lespakket is bevallen.

Bas Trimbos

© Bas Trimbos

(Bijgewerkt door E-phase april 2000)